Grupowanie wierszy w tabeli (Power Query)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga: Bardzo krótki klip wideo na temat wyświetlania edytora zapytań znajdują się na końcu tego artykułu.

W edytorze zapytań można grupować wartości w polu Liczba wierszy w jedną wartość, grupując wiersze na podstawie wartości w jednej lub wielu kolumn. Aby uzyskać więcej informacji zobacz samouczek Łączenie danych z wielu źródeł danych .

Dodatek Power Query udostępnia dwa typy operacji Grupuj według: agregowanie kolumny na podstawie funkcji agregującej lub wykonanie operacji na wierszach.

Co chcesz zrobić?

Grupowanie według jednej lub wielu kolumn

Aby pogrupować według jednej lub wielu kolumn

Agregowanie kolumny za pomocą funkcji agregującej

Wykonywanie operacji na wierszach

Grupowanie według jednej lub wielu kolumn

Przy użyciu wstążki Edytora zapytań

 1. Na wstążce Edytora zapytań kliknij pozycję Grupuj według.

Przy użyciu menu kontekstowego Edytora zapytań

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, według której chcesz przeprowadzić grupowanie, a następnie kliknij polecenie Grupuj według.

Aby pogrupować według jednej lub wielu kolumn

 1. Na siatce podglądu zapytań zaznacz jedną lub więcej kolumn. Na przykład kolumny Rok i Szczegóły_zamówienia.ID_produktu.

 2. Nazwa kolumny, która została kliknięta prawym przyciskiem myszy w kroku 1, jest domyślnie zaznaczona w oknie dialogowym Grupowanie według na liście rozwijanej Grupuj według. Jeśli jest to wymagane, możesz wybrać inną nazwę kolumny z listy rozwijanej. Jeśli chcesz grupować według wielu kolumn, kliknij pozycję +, a następnie wybierz nazwę kolumny z listy rozwijanej Grupuj według w nowo dodanym wierszu. Aby usunąć kolumnę grupowania, kliknij pozycję obok rekordu.

 3. W polu tekstowym Nazwa nowej kolumny wpisz nazwę, według której chcesz przeprowadzić grupowanie.

 4. Z listy rozwijanej Operacja wybierz funkcję agregującą lub operację na wierszach.

 5. Aby zagregować kolumnę, z listy rozwijanej Kolumna wybierz kolumnę, na której ma zostać wykonana operacja agregowania. Operacja na wierszach nie wymaga wybrania pozycji z listy Kolumna, ponieważ dane są grupowane na podstawie wierszy tabeli. Aby dodać kolumnę agregacji, kliknij pozycję +, a następnie wybierz nazwę kolumny z listy rozwijanej Kolumna w nowo dodanym wierszu. Aby usunąć kolumnę agregacji, kliknij pozycję obok rekordu.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Agregowanie kolumny za pomocą funkcji agregującej

W oknie dialogowym Grupowanie według jako wartość ustawienia Operacja wybierz pozycję Suma, Średnia, Minimum lub Maksimum.

Okno dialogowe Grupowanie według umożliwiające obsługę operacji agregowania

Początek strony

Wykonywanie operacji na wierszach

W oknie dialogowym Grupowanie według jako wartość ustawienia Operacja wybierz pozycję Wszystkie wierszelubZlicz wiersze.

Okno dialogowe Grupowanie według umożliwiające obsługę operacji na wierszach

 • Jeśli dla grupowania wybierzesz pozycję Wszystkie wiersze, później będzie można rozwinąć nowo zgrupowaną kolumnę, aby wybrać kolumny przeznaczone do rozwinięcia.

  Grupuj: Wszystkie wiersze

 • Jeśli do grupowania wybierzesz opcję Zlicz wiersze, w nowo zgrupowanej kolumnie będzie wyświetlana tylko liczba wartości wierszy dla każdej zgrupowanej wartości wiersza.

  Grupuj: Zlicz wiersze

Początek strony

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×