Grupowanie według podsumowań, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Grupowanie według podsumowań wskazuje, czy dany wiersz w arkuszu zadań lub zasobów jest wierszem sumarycznym dla zadań lub zasobów zgrupowanych według określonej kategorii. Może istnieć kilka poziomów grupowania, na przykład grupowanie według priorytet w fazy lub grupowanie według stawki standardowej w ramach typu zasobu (zasób pracy lub zasób materiałowy ).

Istnieje kilka kategorii pól Grupowanie według podsumowań.

Typ danych    Tak/Nie

Grupowanie według podsumowań (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeśli wiersz jest grupą podsumowania, w tym polu jest ustawiona wartość Tak. Jeśli dany wiersz jest zadania w ramach grupy, w tym polu jest ustawiona wartość nie.

Zalecane zastosowania    Głównym zastosowaniem tego pola jest programowanie aplikacji niestandardowych. Dodanie pola Grupowanie według podsumowań w arkuszu zadań po przeprowadzeniu grupowania zadań i chcesz sortować lub filtrować zadania. Pole Grupowanie według podsumowań wskazuje, czy wiersz, poza normalnym kontekstem grupowania, wiersz podsumowania lub wiersz zadania.

Przykład    Zazwyczaj chcesz wyświetlać projektu pogrupowane według daty rozpoczęcia, a następnie według nazwy zasobu. Jednak aby filtrować według zadań krytycznych, wiersze sumaryczne są uwzględniane przy użyciu filtru zadań w ramach grupowania w przypadku zadania krytyczne. Chcesz było wyraźnie widać, czy wiersz jest wierszem sumarycznym grupy, należy dodać pole Grupowanie według podsumowań do arkusza zadań.

Uwagi    Komórki wierszy sumarycznych grup są wyróżnione w różnych kolorach, aby wyświetlić poziom grupowania.

Informacje o zadaniu w grupie są rzutowane do wiersza sumarycznego grupy. Zawierają one rzutowane koszty, rozpoczęcia, daty zakończenia, priorytet i pracy.

Grupowanie według podsumowań (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeśli wiersz jest grupą podsumowania, w tym polu jest ustawiona wartość Tak. Jeśli dany wiersz jest zasób w ramach grupowania, w tym polu jest ustawiona wartość nie.

Zalecane zastosowania    Głównym zastosowaniem tego pola jest programowanie aplikacji niestandardowych. Dodanie pola Grupowanie według podsumowań w arkuszu zasobów po przeprowadzeniu grupowania zasobów i chcesz sortować lub filtrować zasoby. Pole Grupowanie według podsumowań wskazuje, czy wiersz, poza normalnym kontekstem grupowania, wiersz podsumowania lub wiersz zasobu.

Przykład    Zazwyczaj chcesz wyświetlać projektu pogrupowane według stawki standardowej w grupie zasobów. Jednak podczas filtrowania zasobów z nadmierną alokacją wiersze sumaryczne są uwzględniane przy użyciu filtru jeśli zasobów przy grupowaniu z nadmierną alokacją. Chcesz było wyraźnie widać, czy wiersz jest wierszem sumarycznym grupy, należy dodać pole Grupowanie według podsumowań w arkuszu zasobów.

Uwagi    Komórki wierszy sumarycznych grup są wyróżnione w różnych kolorach, aby wyświetlić poziom grupowania.

Informacje o zasobach dla grupy są rzutowane do wiersza sumarycznego grupy. Zawierają one rzutowane koszty, rozpoczęcia, daty zakończenia, pracy i jednostki.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×