Grupowanie, kopiowanie, przenoszenie lub wyrównywanie formantów w arkuszu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po Dodawanie formularza i formantów ActiveX do formularza arkusza, możesz zechcieć do grupy, kopiowanie, przenoszenie lub wyrównywanie formantów do tworzenia dobrze zaprojektowany, przyjazny formularz użytkownika.

Co chcesz zrobić?

Grupowanie, rozgrupowywanie lub ponowne grupowanie formantów

Kopiowanie jednego lub kilku formantów

Przenoszenie jednego lub kilku formantów

Przenoszenie kontrolki do przodu lub do tyłu w kolejności układania w stos obiektu

Wyrównywanie i rozkładanie formantów

Grupowanie, rozgrupowywanie lub ponowne grupowanie formantów

Podczas grupowania formanty są łączone, dzięki czemu można pracować z nimi jak z jednym formantem. Na przykład można zmieniać rozmiar wszystkich formantów w grupa lub przenosić je jak jeden element.

Uwaga : Formantów formularzy i formantów ActiveX nie można łączyć z obiektami narzędzi do rysowania ani obiektami narzędzi grafiki SmartArt (takimi jak kształty i grafiki SmartArt) w jednej grupie.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Grupowanie formantów

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Wybierz pozycję kontrolek, które chcesz zgrupować. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

Rozgrupowywanie formantów

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz grupę, którą chcesz rozgrupować. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

  1. Aby kontynuować rozgrupowywanie, po pojawieniu się okna komunikatu kliknij przycisk Tak.

  2. Aby zmienić wybrany formant, kontynuuj zaznaczanie i rozgrupowywanie formantów do momentu, aż żądany formant stanie się dostępny.

Ponowne grupowanie formantów

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Wybierz jeden z kontrolek, które były wcześniej zgrupowane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

Początek strony

Kopiowanie jednego lub kilku formantów

Istnieje kilka sposobów kopiowania jednego lub kilku formantów.

Uwaga : Formantów formularzy i formantów ActiveX nie można łączyć z obiektami narzędzi do rysowania ani obiektami narzędzi grafiki SmartArt (takimi jak kształty i grafiki SmartArt) w jednej grupie.

Przy użyciu poleceń Kopiuj i Wklej

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz formantów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Aby utworzyć jeden duplikat formantu, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku .

  Aby utworzyć wiele duplikatów, powtarzaj wklejanie, aż utworzysz odpowiednią liczbę duplikatów.

Przy użyciu klawiatury i myszy

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz formantów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Naciśnij klawisz CTRL i przeciągnij formant.

  Aby utworzyć wiele duplikatów, powtarzaj przeciąganie, aż utworzysz odpowiednią liczbę duplikatów.

Początek strony

Przenoszenie jednego lub kilku formantów

Istnieje kilka sposobów przenoszenia jednego lub kilku formantów.

Uwaga : Formantów formularzy i formantów ActiveX nie można łączyć z obiektami narzędzi do rysowania ani obiektami narzędzi grafiki SmartArt (takimi jak kształty i grafiki SmartArt) w jednej grupie.

Przy użyciu myszy

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz formantów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Umieść wskaźnik na formancie i zaczekaj, aż wskaźnik przyjmie kształt krzyża, a następnie przeciągnij zaznaczone formanty do innej lokalizacji.

Przy użyciu klawiatury

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz formantów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Naciskaj klawisze strzałek, aby przenosić formant z krokiem o rozmiarze jednego piksel.

Początek strony

Przenoszenie formantu do przodu lub do tyłu w kolejności nakładania obiektów

Formanty i inne obiekty dodawane do kanwa rysunku są automatycznie nakładane na pojedynczych warstwach. Kolejność nakładania można zobaczyć, gdy formanty nakładają się — formant znajdujący się na górze częściowo zasłania formanty, które znajdują się pod nim.

Uwaga : Formanty formularzy i formanty ActiveX moją własną kolejność nakładania, która jest odrębna i inna niż kolejność nakładania obiektów narzędzi do rysowania i obiektów narzędzi grafiki SmartArt, takich jak kształty i grafiki SmartArt.

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz kontrolkę. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż polecenie Kolejność, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Aby przenieść formant o jedną warstwę do góry w kolejności nakładania, kliknij polecenie Przesuń do przodu.

  2. Aby przenieść formant na najwyższą warstwę w kolejności nakładania, kliknij polecenie Przesuń na wierzch.

  3. Aby przenieść formant o jedną warstwę w dół w kolejności nakładania, kliknij polecenie Przesuń do tyłu.

  4. Aby przenieść formant na najniższą warstwę w kolejności nakładania, kliknij polecenie Przesuń na spód.

Początek strony

Wyrównywanie i rozkładanie formantów

Ważne : Aby wykonać poniższe procedury, należy dodać przycisk Wyrównaj z karty Narzędzia do rysowania do paska narzędzi Szybki dostęp.

Na karcie Narzędzia do rysowania dodać menu przycisku Wyrównaj do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij strzałkę obok paska narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

 2. W obszarze Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

 3. Wybierz z listy przycisk Wyrównaj Obraz przycisku .

 4. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Formantów formularzy i formantów ActiveX nie można łączyć z obiektami narzędzi grafiki SmartArt (takimi jak kształty i grafiki SmartArt) w jednej grupie.

Wyrównywanie wszystkich formantów do siatki lub kształtów

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wyrównać wszystkie obiekty do lewego górnego rogu komórki, na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Przyciągaj do siatki Obraz przycisku .

  Funkcja przyciągania działa niezależnie od tego, czy linie siatki są włączone, czy nie. Formanty można też wyrównać do linii siatki komórki, przytrzymując naciśnięty klawisz ALT podczas przenoszenia formantu lub obiektu.

 • Aby formanty były automatycznie wyrównywane do pionowych i poziomych krawędzi innych kształtów podczas ich przenoszenia lub rysowania, na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Przyciągaj do kształtu Obraz przycisku .

Wyrównywanie formantów według ich krawędzi

Ważne : Wyrównanie formantów może spowodować, że będą się one nakładać na siebie. Przed uruchomieniem polecenia wyrównywania należy się upewnić, że formanty są odpowiednio ułożone względem siebie.

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz kontrolki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Aby wyrównać formanty, na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wyrównać formanty do formantu umieszczonego na samej górze, kliknij przycisk Wyrównaj do góry Obraz przycisku .

  2. Aby wyrównać formanty do formantu umieszczonego na samym dole, kliknij przycisk Wyrównaj do dołu Obraz przycisku .

  3. Aby wyrównać formanty do formantu umieszczonego najdalej z lewej strony, kliknij przycisk Wyrównaj do lewej Obraz przycisku .

  4. Aby wyrównać formanty do formantu umieszczonego najdalej z prawej strony, kliknij przycisk Wyrównaj do prawej Obraz przycisku .

Wyrównywanie formantów w poziomie i w pionie

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz kontrolki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Aby wyrównać formanty, na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wyrównać formanty w poziomie (według środków formantów), kliknij przycisk Wyrównaj do środka w pionie Obraz przycisku .

  2. Aby wyrównać formanty w pionie (według środków formantów), kliknij przycisk Wyrównaj do środka w poziomie Obraz przycisku .

Rozkładanie formantów w poziomie i w pionie

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz co najmniej trzy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Aby rozłożyć formanty, na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby równomiernie rozłożyć formanty w poziomie, kliknij przycisk Rozłóż w poziomie Obraz przycisku .

  2. Aby równomiernie rozłożyć formanty w pionie, kliknij przycisk Rozłóż w pionie Obraz przycisku .

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×