Grupowanie, kopiowanie, przenoszenie lub wyrównywanie formantów w arkuszu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po Dodawanie formularza i formantów ActiveX do formularza arkusza, możesz zechcieć do grupy, kopiowanie, przenoszenie lub wyrównywanie formantów do tworzenia dobrze zaprojektowany, przyjazny formularz użytkownika.

Co chcesz zrobić?

Grupowanie, rozgrupowywanie i ponowne grupowanie kontrolek

Skopiuj jeden lub więcej formantów

Przenoszenie jednego lub więcej formantów

Przenoszenie kontrolki do przodu lub do tyłu w kolejności układania w stos obiektu

Wyrównywanie i rozmieszczanie formantów

Grupowanie, rozgrupowywanie lub ponowne grupowanie formantów

Podczas grupowania formanty są łączone, dzięki czemu można pracować z nimi jak z jednym formantem. Na przykład można zmieniać rozmiar wszystkich formantów w grupa lub przenosić je jak jeden element.

Uwaga: Formantów formularzy i formantów ActiveX nie można łączyć z obiektami narzędzi do rysowania ani obiektami narzędzi grafiki SmartArt (takimi jak kształty i grafiki SmartArt) w jednej grupie.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Grupowanie formantów

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Wybierz pozycję kontrolek, które chcesz zgrupować. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

Rozgrupowywanie formantów

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz grupę, którą chcesz rozgrupować. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

  1. Aby kontynuować rozgrupowywanie, w wyświetlonym oknie komunikatu kliknij przycisk Tak.

  2. Aby zmienić wybrany formant, kontynuuj zaznaczanie i rozgrupowywanie formantów do momentu, aż żądany formant stanie się dostępny.

Ponowne grupowanie formantów

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Wybierz jeden z kontrolek, które były wcześniej zgrupowane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

Początek strony

Kopiowanie jednego lub kilku formantów

Istnieje kilka sposobów kopiowania jednego lub kilku formantów.

Uwaga: Formantów formularzy i formantów ActiveX nie można łączyć z obiektami narzędzi do rysowania ani obiektami narzędzi grafiki SmartArt (takimi jak kształty i grafiki SmartArt) w jednej grupie.

Przy użyciu poleceń Kopiuj i Wklej

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz formantów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Aby zduplikować pojedynczej kontrolki, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek, kliknij przycisk Kopiuj, Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku .

  Aby utworzyć wiele duplikatów, powtarzaj wklejanie, aż utworzysz odpowiednią liczbę duplikatów.

Przy użyciu klawiatury i myszy

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz formantów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Naciśnij klawisz CTRL i przeciągnij formant.

  Aby utworzyć wiele duplikatów, powtarzaj przeciąganie, aż utworzysz odpowiednią liczbę duplikatów.

Początek strony

Przenoszenie jednego lub kilku formantów

Istnieje kilka sposobów przenoszenia jednego lub kilku formantów.

Uwaga: Formantów formularzy i formantów ActiveX nie można łączyć z obiektami narzędzi do rysowania ani obiektami narzędzi grafiki SmartArt (takimi jak kształty i grafiki SmartArt) w jednej grupie.

Przy użyciu myszy

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz formantów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Umieść wskaźnik na formancie i zaczekaj, aż wskaźnik przyjmie kształt krzyża, a następnie przeciągnij zaznaczone formanty do innej lokalizacji.

Przy użyciu klawiatury

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz formantów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Naciskaj klawisze strzałek, aby przenosić formant z krokiem o rozmiarze jednego piksel.

Początek strony

Przenoszenie formantu do przodu lub do tyłu w kolejności nakładania obiektów

Formanty i inne obiekty dodawane do kanwa rysunku są automatycznie nakładane na pojedynczych warstwach. Kolejność nakładania można zobaczyć, gdy formanty nakładają się — formant znajdujący się na górze częściowo zasłania formanty, które znajdują się pod nim.

Uwaga: Formanty formularzy i formanty ActiveX moją własną kolejność nakładania, która jest odrębna i inna niż kolejność nakładania obiektów narzędzi do rysowania i obiektów narzędzi grafiki SmartArt, takich jak kształty i grafiki SmartArt.

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz kontrolkę. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż polecenie Kolejność, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Aby przenieść formant o jedną warstwę do góry w kolejności nakładania, kliknij polecenie Przesuń do przodu.

  2. Aby przenieść formant na najwyższą warstwę w kolejności nakładania, kliknij polecenie Przesuń na wierzch.

  3. Aby przenieść formant o jedną warstwę w dół w kolejności nakładania, kliknij polecenie Przesuń do tyłu.

  4. Aby przenieść formant na najniższą warstwę w kolejności nakładania, kliknij polecenie Przesuń na spód.

Początek strony

Wyrównywanie i rozkładanie formantów

Ważne: Aby wykonać poniższe procedury, należy dodać przycisk Wyrównaj z karty Narzędzia do rysowania do paska narzędzi Szybki dostęp.

Na karcie Narzędzia do rysowania dodać menu przycisku Wyrównaj do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij strzałkę obok paska narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

 2. W obszarze Wybierz polecenia z zaznacz pozycję Wszystkie polecenia.

 3. Na liście wybierz pozycję Wyrównaj Obraz przycisku .

 4. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Formantów formularzy i formantów ActiveX nie można łączyć z obiektami narzędzi grafiki SmartArt (takimi jak kształty i grafiki SmartArt) w jednej grupie.

Wyrównywanie wszystkich formantów do siatki lub kształtów

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wyrównać wszystkie obiekty z lewym górnym rogu komórki, na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie kliknij Przyciągaj do siatki Obraz przycisku .

  Funkcja przyciągania działa niezależnie od tego, czy linie siatki są włączone, czy nie. Formanty można też wyrównać do linii siatki komórki, przytrzymując naciśnięty klawisz ALT podczas przenoszenia formantu lub obiektu.

 • Aby automatycznie wyrównać formantów pionowe i poziome krawędzie innych kształtów, podczas przenoszenia lub rysowania, na pasku Narzędzi Szybki dostęp, kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie kliknij Przyciąganie do kształtu Obraz przycisku .

Wyrównywanie formantów według ich krawędzi

Ważne: Wyrównanie formantów może spowodować, że będą się one nakładać na siebie. Przed uruchomieniem polecenia wyrównywania należy się upewnić, że formanty są odpowiednio ułożone względem siebie.

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz kontrolki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Aby wyrównać formanty, na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wyrównać kontrolki przez kontrolki wierzchu, kliknij przycisk Wyrównaj do góry Obraz przycisku .

  2. Aby wyrównać kontrolki przez kontrolki dolnej, kliknij przycisk Wyrównaj do dołu Obraz przycisku .

  3. Aby wyrównać kontrolki przez kontrolki lewej, kliknij przycisk Wyrównaj do lewej Obraz przycisku .

  4. Aby wyrównać kontrolki przez kontrolki prawej, Wyrównaj do prawej Obraz przycisku .

Wyrównywanie formantów w poziomie i w pionie

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz kontrolki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Aby wyrównać formanty, na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wyrównać formanty w poziomie formantów, kliknij przycisk Wyrównaj do środka Obraz przycisku .

  2. Aby wyrównać kontrolek pionowo do centrów kontrolek, kliknij przycisk Wyrównaj do środka Obraz przycisku .

Rozkładanie formantów w poziomie i w pionie

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty Włącz Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz co najmniej trzy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Do rozpowszechniania kontrolki, na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wyrównaj Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby równomiernie kontrolek w poziomie, kliknij pozycję Rozłóż w poziomie Obraz przycisku .

  2. Aby równomiernie kontrolek w pionie, kliknij pozycję Rozłóż w pionie Obraz przycisku .

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×