Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów w programie Outlook 2007

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie Grupowanie kształtów, obrazów i obiektów

Grupowanie kształtów lub obiektów

Grupowanie obrazów

Rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub obiektów

Konwertowanie grafiki SmartArt na pojedyncze kształty

Ponowne grupowanie kształtów lub obiektów

Ponownie zgrupować obrazy

Omówienie grupowania kształtów, obrazów i obiektów

Można pracować szybciej, można grupować kształtów, obrazów lub innych obiektów. Grupowanie pozwala możesz przerzucanie, obracanie, Przenoszenielub Zmienianie rozmiaru wszystkich kształtów lub obiektów, w tym samym czasie tak, jakby były jednym kształtem lub obiektem. Możesz również zmienić atrybuty wszystkich kształtów w grupa w tym samym czasie, przez zmianę koloru wypełnienia lub dodanie cienia, na przykład. Nie można zastosować efekty do grupy, jak gdyby były jeden obiekt, aby efektu, takich jak cień dotyczy do wszystkich kształtów lub obiektów do grupy, a nie konspekt grupy. Zaznacz element w obrębie grupy, można zastosować atrybut bez rozgrupowywanie kształtów, lub możesz utworzyć grupy w grupach ułatwia tworzenie złożonych rysunków.

Można rozgrupować grupę kształtów na dowolny czas, a następnie ponownie zgrupować je później.

Traktować grafiki SmartArt jako automatycznie zgrupowane kształty z funkcjami określone, automatyczne układu. Konwertowanie grafiki SmartArt na pojedyncze kształty, tracisz projektu i narzędzia do formatowania dostępne na kartach Narzędzia grafiki SmartArt, łącznie z galerii układów, Zmień kolory i style grafiki SmartArt. Jednak za pomocą opcji na karcie Narzędzia do rysowania, zamiast tego można formatować poszczególnych kształtów. Po przekonwertowaniu grafiki SmartArt na pojedyncze kształty nie jest możliwe przekonwertować kształty z powrotem na grafikę SmartArt.

Początek strony

Grupowanie kształtów lub obiektów

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij polecenie Nowa kanwa rysunku.

  Karta Wstawianie w programie Word

 2. Wytnij kształty lub obiekty, które chcesz pogrupować, i wklej je na kanwę rysunku.

 3. Zaznacz kształty lub inne obiekty, które chcesz pogrupować.

  Aby uzyskać więcej informacji o zaznaczaniu kształtów, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kształty bez tekstu, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję grupy Obraz przycisku , a następnie kliknij grupę.

   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Kształty z tekstem w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję grupy Obraz przycisku , a następnie kliknij grupę.

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

   Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że został zaznaczony kształt lub inny obiekt.

 5. Przeciągnij pogrupowane kształty lub obiekty poza obszar kanwy rysunku.

 6. Zaznacz kanwę rysunku, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Uwagi: 

  • Po zgrupowaniu kształtów lub innych obiektów nadal można zaznaczyć dowolny pojedynczy kształt lub obiekt w grupie. W tym celu należy zaznaczyć grupę, a następnie kliknąć pojedynczy kształt lub obiekt, który ma zostać zaznaczony.

  • Nie można grupować kształtów ani innych obiektów, które znajdują się w różnych programach.

Początek strony

Grupowanie obrazów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z obrazów, które chcesz pogrupować, a następnie w menu skrótów wskaż polecenie Zawijanie tekstu.

 2. Kliknij opcję Ramka lub dowolną opcję inną niż Równo z tekstem.

 3. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij polecenie Nowa kanwa rysunku.

  Karta Wstawianie w programie Word

 4. Wytnij obrazy, które chcesz pogrupować, i wklej je na kanwę rysunku.

 5. Zaznacz obrazy, które chcesz pogrupować.

  Aby uzyskać więcej informacji o zaznaczaniu obrazów, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 6. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że został zaznaczony obraz lub inny obiekt.

 7. Przeciągnij pogrupowane obrazy poza obszar kanwy rysunku.

 8. Zaznacz kanwę rysunku, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Uwagi: 

  • Po zgrupowaniu obrazów lub innych obiektów można nadal zaznaczać poszczególne obrazy lub obiekty w grupie. W tym celu należy zaznaczyć grupę, a następnie kliknąć obraz lub obiekt, który ma zostać zaznaczony.

  • Nie można grupować obrazów ani innych obiektów, które znajdują się w różnych programach.

Początek strony

Rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub obiektów

Aby rozgrupować grupę kształtów lub innych obiektów (na przykład w przypadku konieczności przeniesienia grupy z wyjątkiem jednego kształtu lub wprowadzenia poważniejszych zmian w pojedynczym kształcie bez zmieniania pozostałych kształtów), należy wykonać następujące czynności:

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij polecenie Nowa kanwa rysunku.

  Karta Wstawianie w programie Word

 2. Przeciągnij grupę, którą chcesz rozgrupować, na kanwę rysunku.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozgrupować kształty bez tekstu lub innych obiektów, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję grupy Obraz przycisku , a następnie kliknij Rozgrupuj Obraz przycisku .

   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Kształty z tekstem w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję grupy Obraz przycisku , a następnie kliknij grupę.

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

  • Aby rozgrupować obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij grupy Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj Obraz przycisku .

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

 4. Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych, Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że została zaznaczona grupa kształtów, obrazów lub innych obiektów.

 5. Przeciągnij kształty, obrazy lub obiekty poza obszar kanwy rysunku.

 6. Zaznacz kanwę rysunku, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Konwertowanie grafiki SmartArt na pojedyncze kształty

Aby nadać kształtom grafiki SmartArt bardziej złożony wygląd lub uzyskać większą kontrolę nad zmianami rozmiaru i rozmieszczenia kształtów w grafice SmartArt, należy przekonwertować grafikę SmartArt na pojedyncze kształty.

Ważne: Jeśli grafika SmartArt zostanie przekonwertowana na pojedyncze kształty, nie można jej przekonwertować z powrotem z kształtów na grafikę SmartArt. Po przekonwertowaniu grafiki SmartArt na pojedyncze kształty nie można automatycznie rozmieszczać kształtów, a narzędzia projektowania i formatowania znajdujące się na kartach Narzędzia grafiki SmartArt przestają być dostępne. Dotyczy to galerii Układy, Zmienianie kolorów i Style grafiki SmartArt. Kształty można jednak formatować, używając opcji na karcie Narzędzia do rysowania.

 1. Zaznacz wszystkie kształty w grafice SmartArt.

  Aby zaznaczyć wszystkie kształty, kliknij jeden z kształtów, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

 3. Aby przekonwertować grafikę SmartArt na pojedyncze kształty, kliknij inny obszar w dokumencie, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

Uwaga: Przekonwertowanie grafiki SmartArt na kształty powoduje, że każdy osobny kształt staje się zgrupowanym kształtem. Dla każdego kształtu w grafice SmartArt podczas wklejania zostaną pogrupowane dwa kształty — jeden dla tekstu, a drugi dla geometrii. Jeśli kształt grafiki SmartArt nie zawierał tekstu, czcionka i rozmiar tekstu może różnić się od innych kształtów podczas wprowadzania tekstu w kształcie.

Początek strony

Ponowne grupowanie kształtów lub obiektów

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij polecenie Nowa kanwa rysunku.

  Karta Wstawianie w programie Word

 2. Przeciągnij kształty lub obiekty, które chcesz ponownie pogrupować, na kanwę rysunku.

 3. Zaznacz dowolny z kształtów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

  Jeśli grafika SmartArt została przekonwertowana na pojedyncze kształty, nie jest możliwe przekonwertowanie takich kształtów z powrotem na grafikę SmartArt ani ponowne pogrupowanie ich.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty bez tekstu lub innych obiektów, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję grupy Obraz przycisku , a następnie kliknij ponownie zgrupować Obraz przycisku .

   Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby ponownie zgrupować kształty z tekstem w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję grupy Obraz przycisku , a następnie kliknij ponownie zgrupować Obraz przycisku .

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

 5. Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że została zaznaczona grupa kształtów, obrazów lub innych obiektów.

 6. Przeciągnij kształty lub obiekty, które zostały ponownie pogrupowane, poza obszar kanwy rysunku.

 7. Zaznacz kanwę rysunku, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Ponowne grupowanie obrazów

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij polecenie Nowa kanwa rysunku.

  Karta Wstawianie w programie Word

 2. Przeciągnij obrazy lub obiekty, które chcesz ponownie zgrupować, na kanwę rysunku.

 3. Zaznacz dowolny z obrazów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

 4. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Grupuj ponownie Obraz przycisku .

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że został zaznaczony obraz lub inny obiekt.

 5. Przeciągnij kształty lub obiekty, które zostały ponownie pogrupowane, poza obszar kanwy rysunku.

 6. Zaznacz kanwę rysunku, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×