Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Możesz grupować kształty, obrazy i inne obiekty. Grupowanie kształtów lub obiektów pozwala na ich obracanie, przerzucanie, przenoszenie oraz zmienianie ich rozmiaru razem, tak jakby były jednym kształtem lub obiektem. Można również zmieniać atrybuty wszystkich kształtów w grupie jednocześnie. Kształty w grupie można w dowolnym momencie rozgrupować, a następnie zgrupować ponownie.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania kształtów, obrazów lub innych obiektów, które chcesz zgrupować.

  Porada :  Aby uzyskać pomoc dotyczącą zaznaczania kształtu lub obrazu, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zgrupować kształty i inne obiekty, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj.

   Przycisk Grupuj na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

  • Aby zgrupować obrazy, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj.

   Przycisk Grupuj na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

   Aby zgrupować obrazy w programie Word, opcja Zawijaj tekst musi być ustawiona na wartość inną niż Równo z tekstem dla każdego obrazu, który będzie objęty grupowaniem. Aby zmienić tę opcję, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, kliknij pozycję Zawijaj tekst, a następnie wybierz dowolną opcję inną niż Równo z tekstem.

   Uwagi : 

   • Zmiany, takie jak dodawanie efektu lub wypełnienia kształtu bądź efektu do obrazu, można wprowadzać względem całej grupy.

   • Po utworzeniu grupy można nadal pracować z jednym elementem w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij element, aby go zaznaczyć.

   • W obrębie grup można tworzyć grupy. Można na przykład dodać kolejny element na wierzchu istniejącego, aby tworzyć złożone rysunki.

Czasem trzeba przenieść grupę, ale pozostawić jeden kształt lub obraz z tyłu, albo wprowadzić istotne zmiany w jednym kształcie bez modyfikowania innych kształtów w grupie.

 1. Zaznacz grupę, którą chcesz rozgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozgrupować kształty i obiekty, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Rozgrupuj.

   Opcja Rozgrupuj na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

  • Aby rozgrupować obrazy, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Rozgrupuj.

   Przycisk Rozgrupuj na karcie Narzędzia obrazów

Uwagi : 

 • Przycisk Grupuj ponownie nie jest dostępny w programie Word 2013 ani Word 2016. Aby zgrupować ponownie, zaznacz wszystkie kształty lub obrazy do ponownego zgrupowania, a następnie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj.

 • Jeśli przekonwertowano grafikę SmartArt na pojedyncze kształty, nie można przekonwertować ich z powrotem na grafikę SmartArt ani ponownie ich zgrupować.

W przypadku wszystkich aplikacji z wyjątkiem programu Word

 1. Zaznacz dowolny z kształtów, obrazów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty i obiekty, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj ponownie.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

  • Aby ponownie zgrupować obrazy, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj ponownie.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

Oto niektóre przyczyny, dla których przycisk Grupuj jest wyszarzony, oraz czynności, które możesz wykonać, aby go przywrócić.

 • Zaznaczony jest tylko jeden kształt lub obraz. Upewnij się, że zaznaczono wiele kształtów lub obrazów.

 • Zaznaczenie obejmuje tabelę, arkusz lub obraz GIF. Przycisk Grupuj nie będzie dostępny, gdy będą zaznaczone któreś z tych obiektów.

 • Jeśli korzystasz z programu Word i próbujesz zgrupować obrazy, opcja Zawijaj tekst może być ustawiona na wartość Równo z tekstem. Zmień opcję układu na dowolną inną niż Równo z tekstem dla każdego obrazu, który będzie objęty grupowaniem.

 • Jeśli korzystasz z programu PowerPoint, być może próbujesz zgrupować elementy z tekstem zastępczym tytułu „Kliknij, aby dodać tytuł” lub z symbolem zastępczym zawartości „Kliknij, aby dodać tekst”.

  Slajd z dwoma symbolami zastępczymi i dwoma osobnymi obiektami

  W powyższym przykładzie niebieski kwadrat i zielone kółko można zgrupować. Jednak nie można zgrupować kształtów z tekstem zastępczym.

  Aby przywrócić przycisk Grupuj, przenieś kształt, obraz lub obiekt w inne miejsce na slajdzie, poza tekstem zastępczym, lub usuń symbol zastępczy z elementów, które chcesz zgrupować.

Uwaga :  Jeśli żadna z tych czynności nie spowoduje włączenia przycisku Grupuj, przeszukaj forum w witrynie Answers lub opublikuj na nim swoje pytania.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania kształtów, obrazów lub innych obiektów, które chcesz zgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zgrupować kształty i inne obiekty: w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  • Aby zgrupować obrazy: w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono kształt, obraz lub inny obiekt. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

  Uwagi : 

  • Po zgrupowaniu elementów możesz nadal zaznaczać pojedyncze elementy w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij pojedynczy element, który chcesz zaznaczyć.

  • Wszystkie obrazy lub obiekty w grupie muszą znajdować się w tym samym programie. Nie można grupować kształtów, obrazów i innych obiektów z różnych programów.

Aby rozgrupować kształty, obrazy lub inne obiekty połączone w grupę (na przykład jeśli chcesz przenieść grupę, pozostawiając jeden kształt w tym samym miejscu, albo wprowadzić istotne zmiany w jednym kształcie bez modyfikowania innych kształtów w grupie), wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz grupę, którą chcesz rozgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozgrupować kształty lub inne obiekty, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

   Lista Grupuj z wybraną pozycją Rozgrupuj

  • Aby rozgrupować obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

   Lista Grupuj z wybraną pozycją Rozgrupuj

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania, Narzędzia obrazów lub Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

 1. Zaznacz dowolny z kształtów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

  Uwaga :  Jeśli przekonwertowano grafikę SmartArt na pojedyncze kształty, nie można przekonwertować ich z powrotem na grafikę SmartArt ani ponownie ich zgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty i obiekty: w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

  • Aby ponownie zgrupować obrazy: w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

   Lista Grupuj z wybraną pozycją Grupuj ponownie

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania, Narzędzia obrazów lub Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

Uwaga : Przycisk Grupuj ponownie nie jest dostępny w programie Word 2010. Aby ponownie zgrupować obiekty, zaznacz wszystkie obrazy do ponownego zgrupowania, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

Jeśli zaznaczenie obejmuje tabelę, arkusz lub obraz GIF, przycisk Grupuj nie będzie dostępny. W programie PowerPoint przycisk Grupuj może być niedostępny, jeśli kształt, obraz lub obiekt został wstawiony w symbolu zastępczym, lub jeśli próbujesz dodać do grupy symbol zastępczy, ponieważ symboli zastępczych nie można grupować z innymi kształtami, obrazami i obiektami.

Slajd z dwoma symbolami zastępczymi i dwoma osobnymi obiektami
Rys. 1 W powyższym przykładzie można zgrupować niebieski kwadrat i zielone koło. Nie można natomiast zgrupować niebieskiego kwadratu z symbolem zastępczym zawartości („Kliknij, aby dodać tekst”) ani z symbolem zastępczym tytułu („Kliknij, aby dodać tytuł”).
 • Przenieś kształt, obraz lub obiekt w inne miejsce na slajdzie, poza tekstem zastępczym, lub usuń symbol zastępczy z obiektów, które chcesz zgrupować.

Uwaga :  Jeśli po przeniesieniu kształtu, obrazu lub obiektu przycisk Grupuj nadal będzie niedostępny, możesz wyszukać informacje w bazie wiedzy PSS.

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 2. Wytnij kształty lub obiekty, które chcesz zgrupować, i wklej je na kanwę rysunku.

 3. Zaznacz kształty lub inne obiekty, które chcesz zgrupować.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania kształtów, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli kształty nie zawierają tekstu, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  • Jeśli kształty zawierają tekst, w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

   Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono kształt lub inny obiekt.

 5. Przeciągnij zgrupowane kształty lub obiekty poza kanwę rysunku.

 6. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

  Uwagi : 

  • Po zgrupowaniu kształtów lub innych obiektów możesz nadal zaznaczać pojedyncze kształty lub obiekty w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij pojedynczy kształt lub obiekt, który chcesz zaznaczyć.

  • Nie można grupować kształtów i innych obiektów z różnych programów.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z obrazów, które chcesz zgrupować, a następnie w menu skrótów wskaż pozycję Zawijanie tekstu.

 2. Kliknij pozycję Ramka lub dowolną opcję inną niż Równo z tekstem.

 3. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 4. Wytnij obrazy, które chcesz zgrupować, i wklej je na kanwę rysunku.

 5. Zaznacz obrazy, które chcesz zgrupować.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania obrazów, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 6. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono obraz lub inny obiekt.

 7. Przeciągnij zgrupowane obrazy poza kanwę rysunku.

 8. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

  Uwagi : 

  • Po zgrupowaniu obrazów lub innych obiektów możesz nadal zaznaczać pojedyncze obrazy lub obiekty w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij pojedynczy obraz lub obiekt, który chcesz zaznaczyć.

  • Nie można grupować obrazów i innych obiektów z różnych programów.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, który chcesz zgrupować, a następnie w menu skrótów wskaż pozycję Zawijanie tekstu.

 2. Kliknij pozycję Ramka lub dowolną opcję inną niż Równo z tekstem.

 3. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 4. Wytnij obraz, który chcesz zgrupować, i wklej go na kanwę rysunku.

 5. Wytnij pole tekstowe, które chcesz zgrupować, i wklej je na kanwę rysunku.

 6. Zaznacz obraz i pole tekstowe, które chcesz zgrupować.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania obrazów i pól tekstowych, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 7. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono obraz lub inny obiekt.

 8. Przeciągnij grupę zawierającą obraz i pole tekstowe poza kanwę rysunku.

 9. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

  Uwagi : 

  • Po zgrupowaniu obrazu i pola tekstowego nadal możesz zaznaczać i modyfikować pojedyncze obiekty. Zaznacz grupę, a następnie kliknij pojedynczy obraz lub pole tekstowe do zaznaczenia.

  • Nie można grupować obrazów i innych obiektów z różnych programów.

Można również dodać podpis do obrazu w programie Office Word 2007 bez użycia pola tekstowego. W tym celu wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów wskaż pozycję Wstaw podpis.

 2. Wybierz odpowiednie opcje, na przykład istniejący tekst, położenie podpisu i, opcjonalnie, numerowanie, a następnie kliknij przycisk OK.

Możesz teraz zaznaczyć podpis, aby zmienić tekst i formatowanie tekstu.

Aby rozgrupować kształty, obrazy lub inne obiekty połączone w grupę (na przykład jeśli chcesz przenieść grupę, pozostawiając jeden kształt w tym samym miejscu, albo wprowadzić istotne zmiany w jednym kształcie bez modyfikowania innych kształtów w grupie), wykonaj następujące czynności:

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 2. Przeciągnij grupę, którą chcesz rozgrupować, na kanwę rysunku.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozgrupować kształty niezawierające tekstu lub inne obiekty, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

  • Jeśli kształty zawierają tekst, w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  • Aby rozgrupować obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

 4. Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych, Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów.

 5. Przeciągnij kształty, obrazy lub obiekty poza kanwę rysunku.

 6. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

Jeśli chcesz uzyskać większą kontrolę nad wyglądem, rozmiarem lub rozmieszczeniem kształtów grafiki SmartArt, możesz przekonwertować grafikę SmartArt na pojedyncze kształty.

Ważne : Po przekonwertowaniu grafiki SmartArt na pojedyncze kształty nie można przekonwertować tych kształtów z powrotem na grafikę SmartArt. Po przekonwertowaniu grafiki SmartArt nie można korzystać z automatycznego rozmieszczania kształtów ani z narzędzi projektowania i formatowania dostępnych na karcie Narzędzia grafiki SmartArt, na przykład z galerii Układy, Zmień kolory i Style grafiki SmartArt. Można jednak zamiast tego formatować kształty przy użyciu opcji dostępnych na karcie Narzędzia do rysowania.

 1. Zaznacz wszystkie kształty w grafice SmartArt.

  Aby zaznaczyć wszystkie kształty, kliknij dowolny kształt, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

 3. Aby przekonwertować grafikę SmartArt na pojedyncze kształty, kliknij inny obszar w dokumencie, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij polecenie Wklej.

Uwaga : Po przekonwertowaniu grafiki SmartArt na kształty pojedyncze kształty zostaną zamienione na kształty zgrupowane. Oznacza to, że każdy z kształtów z grafiki SmartArt po wklejeniu zostanie zamieniony na dwa zgrupowane kształty — jeden zawierający tekst i drugi zawierający geometrię. Jeśli kształt w grafice SmartArt nie zawierał tekstu, po wprowadzeniu tekstu w tym kształcie czcionka lub rozmiar tekstu mogą różnić się od tych widocznych w pozostałych kształtach.

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 2. Przeciągnij kształty lub obiekty, które chcesz ponownie zgrupować, na kanwę rysunku.

 3. Zaznacz dowolny z kształtów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

  Jeśli przekonwertowano grafikę SmartArt na pojedyncze kształty, nie można przekonwertować ich z powrotem na grafikę SmartArt ani ponownie ich zgrupować.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty niezawierające tekstu lub inne obiekty, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

  • Aby ponownie zgrupować kształty zawierające tekst, w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

 5. Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów.

 6. Przeciągnij ponownie zgrupowane kształty lub obiekty poza kanwę rysunku.

 7. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 2. Przeciągnij obrazy lub obiekty, które chcesz ponownie zgrupować, na kanwę rysunku.

 3. Zaznacz dowolny z obrazów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

 4. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

  Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono obraz lub inny obiekt.

 5. Przeciągnij ponownie zgrupowane kształty lub obiekty poza kanwę rysunku.

 6. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×