Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kształty można zgrupować, aby przenieść je wszystkie jednocześnie, a następnie rozgrupować, aby przenosić je niezależnie.

Na grupie kształtów można wykonywać te same operacje co na pojedynczym kształcie: zmieniać jej rozmiar, obracać ją, wyrównywać do innych kształtów itd. W programie Microsoft Office Visio 2007 grupa jest traktowana jak jeden duży kształt.

Uwaga : Aby utworzyć grupę w grupie, można zgrupować kształt z inną grupą kształtów. Jednak w przypadku utworzenia wielu grup zagnieżdżonych program Visio działa wolniej. W celu uzyskania lepszej wydajności programu Visio warto rozważyć dodawanie i usuwanie kształtów w grupach jako alternatywę dla tworzenia grup wewnątrz grup.

Co chcesz zrobić?

Grupowanie lub rozgrupowywanie kształtów

Dodawanie lub usuwanie kształtu z grupy

Grupowanie lub rozgrupowywanie kształtów

 1. Kliknij narzędzie wskaźnik Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij sieć wyboru wokół wszystkich kształtów, które chcesz zgrupować lub rozgrupować.

  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i kliknij wszystkie kształty, które chcesz zgrupować lub rozgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zgrupować kształty, w menu Kształt wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Grupuj. Możesz też nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+G.

  • Aby rozgrupować kształty, w menu Kształt wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj. Możesz też nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+U.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie kształtu w grupie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kształt do grupy, zaznacz odpowiedni kształt i grupę, do której chcesz go dodać.

  • Aby usunąć kształt z grupy, zaznacz odpowiednią grupę, a następnie kliknij kształt, który chcesz usunąć z grupy.

 2. W menu Kształt wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Dodaj do grupy lub polecenie Usuń z grupy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×