Grupowanie elementów UML w podsystem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

 1. W widok drzewa kliknij dwukrotnie ikonę diagram struktury statycznej oznaczającą zawartość pakietdo którego chcesz dodać podsystem.

  Wyświetlona zostanie pusta strona, a wzornik Struktura statyczna UML zostanie umieszczony na samej górze. W obszarze roboczym wyświetlony zostanie napis "Struktura statyczna" w postaci znaku wodnego. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona diagramu.

  Uwaga : Jeśli widok drzewa nie jest wyświetlany, kliknij menu UML, wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij opcję Eksplorator modelu.

 2. Przeciągnij kształt Podsystemu na stronę rysunku.

  Do widoku drzewa zostanie dodana ikona podsystemu i ikona diagramu struktury statycznej przedstawiająca zawartość podsystemu.

 3. Kliknij dwukrotnie kształt Podsystem, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości podsystemu UML. Wpisz lub wybierz żądane wartości właściwości i kliknij przycisk OK.

 4. W widoku drzewa kliknij dwukrotnie ikonę diagramu struktury statycznej oznaczającą zawartość podsystemu.

 5. Przeciągnij na stronę rysunku kształty lub ikony przedstawiające elementy podsystemu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×