Grupowanie dokumentów w kolekcje i kontrolowanie ustawień prywatności w witrynie Docs.com za pomocą czytnika zawartości ekranu

Docs.com to doskonałe narzędzie do bezpłatnego prezentowania i odnajdywania dokumentów pakietu Office. Do grupowania dokumentów w kolekcje i kontrolowania ustawień prywatności w witrynie Docs.com możesz łatwo używać skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu.

Uwaga: Podczas korzystania z witryny Docs.com zalecamy używanie programu Internet Explorer jako przeglądarki. Dowiedz się więcej o skrótach klawiaturowych w programie Internet Explorer.

W tym temacie

Tworzenie nowej kolekcji i kontrolowanie jej ustawienia prywatności

 1. Przejdź do witryny Docs.com i zaloguj się przy użyciu konta usługi Office 365. Możesz też zalogować się na koncie usługi Office 365, a następnie otworzyć aplikację Docs.com.

 2. Aby włączyć widok ułatwień dostępu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu, link”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do linku Dodaj nowy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Dodaj nowy, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz słowo „Kolekcja”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Po otwarciu strony Nadawanie nazwy kolekcji usłyszysz komunikat „Nadawanie nazwy kolekcji”.

 5. Wpisz tytuł kolekcji.

 6. Aby przejść do opcji widoczności (ustawień prywatności) dla danej kolekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowo „Widoczność”. Naciśnij spację.

 7. Naciskaj klawisze strzałek, dopóki nie usłyszysz nazwy odpowiedniej opcji widoczności.

 8. Aby utworzyć nową kolekcję, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Utwórz nową kolekcję, przycisk”.

 9. Po utworzeniu nowej kolekcji i otwarciu jej strony usłyszysz nazwę kolekcji, a następnie komunikat „Docs.com”.

Otwieranie istniejącej kolekcji

Ważne Do wykonania kroków tej procedury użyj Narratora.

 1. Przejdź do witryny Docs.com i zaloguj się przy użyciu konta usługi Office 365. Możesz też zalogować się na koncie usługi Office 365, a następnie otworzyć aplikację Docs.com.

 2. Aby włączyć widok ułatwień dostępu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu, link”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do linku Kolekcje, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz dowolną z następujących opcji: „Strona główna, link”, „Dziennik, link”, „Dokumenty, link” bądź „Kolekcje, link”. Jeśli został odczytany inny komunikat niż „Kolekcje, link”, naciskaj klawisz strzałki w prawo lub lewo, aż usłyszysz słowa „Kolekcje, link”.

 4. Aby przejść do jednej z kolekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej kolekcji. Naciśnij klawisz Enter.

 5. Po otwarciu strony kolekcji usłyszysz nazwę kolekcji, a następnie komunikat „Docs.com”.

Dodawanie dokumentów do kolekcji

 1. Przejdź do witryny Docs.com i zaloguj się przy użyciu konta usługi Office 365. Możesz też zalogować się na koncie usługi Office 365, a następnie otworzyć aplikację Docs.com.

 2. Aby włączyć widok ułatwień dostępu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu, link”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 4. Aby dodać dokumenty do kolekcji, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowe dokumenty z komputera, witryny internetowej, aplikacji Sway, dodatku Office Mix lub programu OneNote, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Publikuj nowy, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter. Po otwarciu strony Publikowanie usłyszysz komunikat „Publikowanie, Docs.com”. Aby dowiedzieć się, jak przy użyciu czytnika zawartości ekranu korzystać z różnych opcji publikacji na stronie Publikowanie, zapoznaj się z artykułem Przekazywanie dokumentów i ustawianie ich właściwości w witrynie Docs.com za pomocą czytnika zawartości ekranu.

  • Aby wyszukiwać zawartość za pomocą usługi Bing, przenieś fokus na pole Znajdź zawartość kolekcji, naciskając klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Wyszukaj za pomocą usługi Bing lub wprowadź adres internetowy”. Wpisz słowo kluczowe, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby wybrać odpowiedni wynik wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego wyniku. Aby dodać go do kolekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Dodaj do kolekcji, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby wyjść z wyników wyszukiwania i powrócić do strony kolekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Gotowe, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

   Porada Po dodaniu zawartości do kolekcji pole Znajdź zawartość kolekcji nie będzie już dostępne. Zamiast tego wybierz przycisk Dodaj linki, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj za pomocą usługi Bing lub wprowadź adres internetowy”.

  • Aby dodać zawartość ze strony internetowej, przenieś fokus na pole Znajdź zawartość kolekcji, naciskając klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu „Wyszukaj za pomocą usługi Bing lub wprowadź adres internetowy”. Wpisz adres internetowy (URL), a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Porada Po dodaniu zawartości do kolekcji pole Znajdź zawartość kolekcji nie będzie już dostępne. Zamiast tego wybierz przycisk Dodaj linki, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj za pomocą usługi Bing lub wprowadź adres internetowy”.

Kontrolowanie ustawień prywatności dla poszczególnych dokumentów

Ważne Do wykonania kroków tej procedury użyj Narratora.

 1. Przejdź do witryny Docs.com i zaloguj się przy użyciu konta usługi Office 365. Możesz też zalogować się na koncie usługi Office 365, a następnie otworzyć aplikację Docs.com.

 2. Aby włączyć widok ułatwień dostępu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu, link”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do linku Dokumenty, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz dowolną z następujących opcji: „Strona główna, link”, „Dziennik, link”, „Dokumenty, link” bądź „Kolekcje, link”. Jeśli został odczytany inny komunikat niż „Dokumenty, link”, naciskaj klawisz strzałki w prawo lub lewo, aż usłyszysz słowa „Dokumenty, link”.

 4. Aby przejść do jednego z dokumentów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego dokumentu.

 5. Aby zmienić właściwości dokumentu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wybierz opcję, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby wybrać przycisk Edytuj, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Edytuj, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 7. Po otwarciu strony Edytowanie szczegółów usłyszysz słowa „Edytowanie szczegółów”.

 8. Aby zmienić właściwości widoczności (ustawienia prywatności) dla danego dokumentu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowo „Widoczność”. Naciśnij spację.

 9. Naciskaj klawisze strzałek, dopóki nie usłyszysz nazwy odpowiedniej opcji widoczności.

 10. Aby zapisać nowe właściwości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 11. Po otwarciu strony głównej użytkownika usłyszysz jego nazwę, a następnie komunikat „Docs.com”.

Modyfikowanie ustawienia prywatności dla istniejącej kolekcji

 1. Otwórz istniejącą kolekcję.

 2. Aby edytować właściwości kolekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Edytuj, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby zmienić właściwości widoczności (ustawienia prywatności) dla danej kolekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowo „Widoczność”. Naciśnij spację.

 4. Naciskaj klawisze strzałek, dopóki nie usłyszysz nazwy odpowiedniej opcji widoczności.

 5. Aby zapisać nowe właściwości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Po powrocie do strony kolekcji usłyszysz nazwę kolekcji, a następnie komunikat „Docs.com”.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×