Grupa zasobów, pola

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola Grupa zasobów zawierają nazwy grup, do których należą zasoby.

Istnieją dwie kategorie pól Grupa zasobów.

Typ danych    Tekstu na liście

Grupa zasobów (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Zawartość pola Grupa zasobów dla zadań odpowiada zawartości pola Grupa dla zasobów.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Grupa zasobów w arkuszu zadań umożliwia wyświetlanie i filtrowanie zasobów według grupy zasobów.

Przykład    W projekcie istnieją trzy grupy zasobów: Hydraulicy, Prace budowlane i Zarząd. Aby przejrzeć listę grup związanych z poszczególnymi zadaniami, w widoku Arkusz zadań należy dodać pole Grupa zasobów.

Grupa zasobów (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Zawartość pola Grupa zasobów dla przydziałów odpowiada zawartości pola Grupa dla zasobów.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Grupa zasobów w części danych okresowych widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie, sortowanie i filtrowanie zasobów według grupy. Pole przydziału Grupa zasobów jest dostępne tylko w widoku Obciążenie zadaniami.

Przykład    W projekcie istnieją trzy grupy zasobów: Hydraulicy, Prace budowlane i Zarząd. Należy wyświetlić wszystkie przydziały dla grupy Prace budowlane. W tym celu należy dodać pole Grupa zasobów w widoku Obciążenie zadaniami i przeprowadzić filtrowanie według tego pola (wybierając wartość Prace budowlane). Przydziały dla zasobów z innych grup nie będą wyświetlane.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×