Grupa arkuszy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można szybko wykonywać zadania w wielu arkuszach w tym samym czasie grupując arkuszy. Jeśli pogrupować zestawu arkuszy, wszelkie zmiany wprowadzone w jednym arkuszu zostały wprowadzone w innych arkuszach w grupie w dokładnie w tym samym miejscu w arkuszu. Jeśli chcesz utworzyć, na przykład tabele standardowe lub obliczenia dla dużej liczby arkuszy grupowania pozwalają zaoszczędzić dużo czasu. Ten sposób działa najlepiej, jeśli arkusze już struktury danych identyczne.

W tym artykule

Zaznaczona grupa arkuszy

W poniższym przykładzie skoroszyt ma wiele arkuszy dla różnych miast. Wszystkie arkusze mają identyczne struktur ze sprzedażą napojów kawy.

Przykładowy arkusz

Aby wykonać te same zadania dla określonego zestawu arkuszy, wykonaj poniższe czynności.

 1. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl, a następnie kliknij karty arkuszy, które chcesz zgrupować.

  Karty Paryż i Berlin zostały kliknięte.

  Porada : Jeśli chcesz grupować kolejnych arkuszy, kliknij kartę pierwszego arkusza w zakresie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kartę ostatniego arkusza w zakresie.

 2. Załóżmy, że chcesz dodać tę samą formułę do komórki B7 w arkuszach "Paryż" i "Londyn". Zgrupowane, zmiana wystąpić w obu arkuszach, o modyfikacji albo arkusza. Na przykład formuły do arkusza Paryż jest automatycznie zmian w arkuszu (Londyn):

  Formuła w arkuszu Paryż. Formuła jest także w arkuszu Londyn.

  Uwaga : W przypadku grupowania arkuszy nazwę skoroszytu, zmieni się na obejmują [Grupa].

  Początek strony

Porada : Klienci lubią porady. Gdy możesz podzielić się dobrą poradą, uwzględnij ją w tekście.

Rozgrupowywanie zaznaczonych arkuszy

Jeśli nie chcesz zastosować określonych zadań do określonego zestawu arkuszy, rozgrupowanie zaznaczonych arkuszy

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij karty arkuszy, które chcesz rozgrupować.

Początek strony

Grupowanie wszystkie arkusze

Łatwo można grupować wszystkie arkusze w skoroszycie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę arkusza.

 2. Kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze.

  W menu otwieranym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrano polecenie Zaznacz wszystkie arkusze. Zostały zaznaczone wszystkie arkusze.

  Uwaga : Grupując wszystkie arkusze, Przeglądanie arkuszy Rozgrupowuje je. Pogrupowanych arkuszy można przeglądać bez ich rozłączania, jeśli nie wybierzesz wszystkie arkusze.

  W menu otwieranym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrano polecenie Rozgrupuj arkusze.

Początek strony

Rozgrupowywanie wszystkie arkusze

Po wybraniu wszystkich zmian można rozgrupować arkusze.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę arkusza, w grupie.

 2. Kliknij przycisk Rozgrupuj arkusze.

  Porada : Aby rozgrupować wszystkie arkusze, można też kliknąć dowolną kartę arkusza spoza grupy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Ręczne wprowadzanie danych w komórkach arkusza

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×