Grafik został przypadkowo zatwierdzony

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Objawy

Użytkownik przypadkowo zatwierdził grafik przed jego przejrzeniem.

Rozwiązanie

Jeśli użytkownik jest końcową osobą zatwierdzającą ten grafik i grafik jest oznaczony jako Zatwierdzony, grafik nie został jeszcze przetworzony, chociaż został wysłany do przetworzenia. Każda osoba posiadająca uprawnienia do dostosowywania może wprowadzać zmiany do grafiku.

Uwaga : Jeśli grafik jest oznaczony jako Przetworzony, grafik został już przetworzony i nie można wprowadzić zmian, korzystając z programu Microsoft Office Project Web Access. Właścicielem danych jest teraz narzędzie innej firmy. Należy skontaktować się z menedżerem lub administratorem, aby określić, czy można wprowadzić zmiany do przetworzonego grafiku poza programem Office Project Web Access.

Jeśli użytkownik nie jest końcową osobą zatwierdzającą ten grafik i stan grafiku jest ustawiony na Przesłany lub Do zaakceptowania, można odwołać grafik:

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Zatwierdzenia kliknij przycisk Grafik.

  2. W obszarze filtru na stronie Przeglądanie moich grafików kliknij przycisk Zatwierdzone przeze mnie.

  3. Wybierz opcje filtru dat lub zasobów (albo obu) dla typu grafiku.

    Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji o filtrowaniu Lista grafików, zobacz Zmień sposób możesz wyświetlać (lub znaleźć) informacji w grafiku.

  4. Na liście grafików zaznacz pole wyboru w lewej kolumnie dla każdego grafiku, który chcesz odwołać.

  5. Kliknij przycisk Odwołaj.

Dlaczego nie można wykonać kilka czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×