Gdzie w programie Microsoft Office Outlook 2010 są zapisywane informacje i konfiguracje?

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniższa lista zawiera lokalizacje, w których są zapisywane informacje programu Microsoft Outlook 2010.

Dana konfiguracja może nie obejmować wszystkich następujących plików, gdyż niektóre pliki są tworzone tylko po dostosowaniu funkcji programu Outlook.

Nie mogę znaleźć folderów wymienionych w tym artykule

Niektóre foldery mogą być folderami ukrytymi. Aby je wyświetlić w systemie Windows, wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Otwórz aplet Opcje folderów.

    Aby zlokalizować aplet Opcje folderów, w polu wyszukiwania u góry okna wpisz Opcje folderów. W Panelu sterowania w systemie Windows XP wpisz Opcje folderów w polu Adres.

  3. Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane dla opcji Pliki i foldery w pozycji Ukryte pliki i foldery zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery.

Plik danych programu Outlook (pst)

Pliki danych programu Outlook (pst) zawierają wiadomości e-mail, kalendarze, kontakty, zadania i notatki. Aby korzystać z elementów znajdujących się w pliku pst, trzeba używać programu Outlook.

Podczas archiwizowania informacji programu Outlook elementy są zapisywane w plikach pst.

Uwaga   Microsoft Exchange Server, konta zapisać informacje w serwerze poczty. Aby użyć tryb buforowanej wymiany lub pracować w trybie offline, kopie elementów są zapisywane w plik danych programu Outlook trybu offline (ost). Zobacz sekcję pliki danych programu Outlook (ost), aby uzyskać więcej informacji. Ponadto niektóre organizacje umożliwiają eksportowanie lub archiwizować elementów w pliku pst.

Najszybszym sposobem otwarcia folderu, w którym jest zapisany plik danych programu Outlook (pst i ost), jest wykonanie następujących czynności:

  1. W programie Outlook 2010 kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  3. Na karcie Dane kliknij jedną z pozycji, a następnie kliknij pozycję Otwórz lokalizację folderu.

Pliki danych programu Outlook (pst) utworzone za pomocą programu Outlook 2010 są zapisywane na komputerze w folderze Dokumenty\Pliki programu Outlook. Jeśli jest używany system Windows XP, te pliki są tworzone w folderze Moje dokumenty\Pliki programu Outlook.

W przypadku uaktualnienia programu do wersji Outlook 2010 na komputerze, na którym już istniały pliki danych utworzone we wcześniejszych wersjach programu Outlook, te pliki są zapisywane w innej lokalizacji w ukrytym folderze.

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

System Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Porada   Informacje na temat ukrytych folderów w systemie Windows zawiera Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.

Plik danych programu Outlook (ost)

Plik ost jest zsynchronizowany z elementami na serwerze z uruchomionym programem Exchange. Ten plik ost można utworzyć ponownie na nowym komputerze bez wykonywania jego kopii zapasowej, ponieważ dane pozostają na serwerze Exchange.

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Osobista książka adresowa (pab)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

System Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Uwaga   Osobistych książek adresowych (pab) nie są obsługiwane w Outlook 2010. Podczas uaktualniania do Outlook 2010, pojawia się monit o zaimportowanie plików pab do kontaktów. Jeśli nie chcesz zaimportować plik pab po pierwszym uruchomieniu Outlook 2010, można importować ją później za pomocą polecenia Importuj w Microsoft Office Backstage.

Książka adresowa trybu offline (oab)

Książka adresowa trybu offline (oab) jest używana przez konta programu Microsoft Exchange Server. Zawiera ona takie informacje, jak: nazwy, adresy e-mail, stanowiska i lokalizacje biur z Globalnej listy adresowej na serwerze, na którym działa program Exchange.

Nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowej ani przywracania tego pliku. Jest on tworzony i aktualizowany automatycznie.

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

System Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Ustawienia okienka nawigacji (xml)

Ten plik zawiera informacje o zawartości okienko nawigacji.

Windows 7 i Windows Vista    dysk: \Users\user\AppData\Roaming\Outlook\profile profilu.XML

System Windows XP    dysk: \Documents and Data\Microsoft\Outlook\profile User profilu.XML

Zarejestrowane rozszerzenia programu Microsoft Exchange (dat)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

System Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Lista funkcji Autouzupełnianie w kontaktach programu Outlook

Lista funkcji Autouzupełnianie to funkcja, która wyświetla propozycje nazw i adresów e-mail w momencie rozpoczęcia ich wpisywania. Te propozycje to pasujące pozycje z listy nazw i adresów e-mail z wysłanych wcześniej wiadomości e-mail.

W programie Outlook 2010 plik listy funkcji Autouzupełnianie (nk2) został wycofany. Pozycje listy funkcji Autouzupełnianie są obecnie zapisywane w skrzynce pocztowej programu Microsoft Exchange Server lub w pliku danych programu Outlook (pst) konta.

Konta programu Exchange Server

Jeśli jest używane konto programu Exchange Server, lista funkcji Autouzupełnianie jest zapisywana w skrzynce pocztowej na serwerze programu Exchange. Dzięki temu z listy można korzystać na dowolnym komputerze z programem Outlook obsługującym dane konto programu Exchange.

Jak sprawdzić, czy mam konto programu Microsoft Exchange Server?

Kliknij kartę Plik. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont. Na liście kont na karcie Poczta e-mail możesz sprawdzić typy poszczególnych kont.

Przykładowe konto serwera Exchange w oknie dialogowym Ustawienia kont

Konta POP3

Lista funkcji Autouzupełnianie jest zapisywana w pliku danych programu Outlook (pst). Informacje na temat jego lokalizacji można znaleźć w sekcji Plik danych programu Outlook (pst).

Kont IMAP i Outlook.com

Lista autouzupełniania jest zapisywana w pliku danych programu Outlook (pst). Pliki danych programu Outlook (pst) dla konta tych typów różnią się od innych plików danych programu Outlook (pst) w programie Outlook. Te pliki są używane jako kopie informacji w skrzynce odbiorczej serwera i nie jest przeznaczony do przeniesienia lub przywrócone. Nowy plik danych programu Outlook (pst) jest tworzony podczas konfigurowania IMAP lub konto Outlook.com o (dawniej Hotmail) w inny profil programu Outlook lub na innym komputerze. Listy autouzupełniania, dlatego jest unikatowy dla komputera i profil, gdzie konto jest skonfigurowane i wpisy nie są widoczne inne profilu lub komputer jest używany.

Reguły (rwz)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Uwaga   Po uaktualnieniu do Outlook 2010 z wersji programu Outlook starszej niż Microsoft Outlook 2002, może być plik z rozszerzeniem rwz na dysku twardym komputera. Plik ten nie jest już potrzebna, a informacje o regułach są teraz przechowywane na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Exchange, a w pliku danych programu Outlook (pst), dla kont e-mail IMAP i POP3. Można usunąć plik.

Jeśli jest używana funkcja importowania lub eksportowania reguł, domyślną lokalizacją plików rwz jest folder Dokumenty.

Style drukowania (Outlprnt bez rozszerzenia)

Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Podpisy (rtf, txt, html)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Signatures

Papeterie (htm)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 i Windows Vista 64-bitowe z Outlook 2010 32-bitowych    dysk: \Program Files (x 86) \Common Files\Microsoft Shared\Stationery

W systemie Windows XP    dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Formularze niestandardowe

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Forms

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Forms

Słownik (dic)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\UProof

Szablony (oft)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Templates

Ustawienia wysyłania/odbierania (srs)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Wiadomość (msg, htm, rtf)

W systemach Windows 7 i Windows Vista    dysk:\Użytkownicy\użytkownik\Dokumenty

W systemie Windows XP    dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Moje dokumenty

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Outlook 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język