Gdzie można znaleźć plik Readme lub listę znanych problemów?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przygotowano tematy definiujące znane problemy występujące w różnych produktach pakietu Microsoft Office. Te tematy są dostępne w witrynie Microsoft Office Online w sieci Web.

Podczas procesu konfigurowania produktu w pliku o nazwie — plik Readme jest przechowywany w C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office12\ katalogu <> # (przy użyciu domyślnej lokalizacji podczas instalacji). Ten plik zawiera łącza do określonego tematu online możesz produktu.

Uwaga : <####> oznacza identyfikator ustawień regionalnych (LCID) języka załadowanego na komputerze.

Aby wyświetlić wszystkie dostępne tematy pliku readme lub listę znanych problemów w witrynie sieci Web Microsoft Online, wykonaj następującą procedurę:

  1. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.

  2. W oknie głównym programu pakietu Microsoft Office otwórz Pomoc.

    Skrót klawiaturowy aby otworzyć Pomoc pakietu Office, naciśnij klawisz F1.

  3. Aby znaleźć różnych znane problemy lub plik ReadMe tematy, które są dostępne, wyszukaj plik readme lub znane problemy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×