Gdzie jest Panel informacji o dokumencie w pakiecie Office 2016?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Panel informacji o dokumencie została usunięta w aplikacjach pakietu Office 2016. Aby wyświetlić i edytować właściwości dokumentu w aplikacjach pakietu Office 2016, użyj karty informacje znajdujące się na menu Plik w programie Excel 2016, Word 2016 i PowerPoint 2016.

Dokumenty w programie SharePoint biblioteka dokumentów w witrynie sieci Web lub w folderze publicznym mogą być skojarzone właściwości biblioteki dokumentów. Po utworzeniu nowej biblioteki dokumentów można zdefiniować jedną lub więcej właściwości biblioteki dokumentów i ustawić reguły dotyczące ich wartości. Po dodaniu dokumentów do biblioteki dokumentów, zostanie wyświetlony monit, aby uwzględnić wartości dla żadnych właściwości, które są wymagane lub zaktualizować wszystkie właściwości, które są niepoprawne. Aby wyświetlić i edytować właściwości biblioteki dokumentów skojarzone w aplikacjach pakietu Office 2016, wykonaj następujące kroki.

 1. Po otwarciu dokumentu z biblioteki dokumentów w programie Word 2016, programie Excel 2016 lub PowerPoint 2016, który zawiera skojarzone właściwości biblioteki dokumentów, pojawi się powiadomienie ostrzeżenia pod wstążką. Kliknij pozycję Edytuj właściwości, aby wyświetlić właściwości biblioteki dokumentów.

  Przycisk Edytuj właściwości wyświetlany na pasku powiadomień

 2. Office powoduje przejście do karty informacje w menu Plik. Na tej karcie można również skontaktować, klikając pozycję plik > informacje. Kliknij przycisk Pokaż wszystkie właściwości, aby wyświetlić i edytować właściwości dokumentu, w sekcji właściwości. Wszystkie wymagane właściwości w bibliotece dokumentów są konspektu z czerwonym obramowaniem na karcie informacje w programie Word 2016, programie Excel 2016 i PowerPoint 2016.

  Obszar Właściwości karty Informacje z polem Stan wyświetlającym czerwone obramowanie

 3. Jeśli spróbujesz zapisać dokument, a nie zostały wprowadzone informacje o wymagane właściwości dokumentów, nie będą mogli zapisać zmiany do biblioteki dokumentów i pojawi się okno dialogowe komunikat wyjaśniający, niektóre z właściwości są widoczne. Kliknij przycisk Przejdź do właściwości dokumentu zainstalowany pakiet Office przejście do karty informacje miejsce, w którym można udostępnić brakujące właściwości.

  Okno dialogowe informujące, że nie można zapisać pliku.

 4. Jeśli brakuje wymagane właściwości w dokumencie, pojawi się również na pasku komunikatów poniżej wskazująca wstążki, którego nie można zapisać na serwerze, dopóki nie zostanie właściwość wymagane informacje. Przycisk Spróbuj ponownie zapisać w to powiadomienie pozostaje wyłączony, dopóki nie zostanie brakujące właściwości. Wprowadź brakujące informacje dotyczące wszystkie wymagane właściwości dokumentów, a następnie kliknij przycisk Spróbuj ponownie zapisać, aby zapisać zmiany dokumentu na serwerze.

  Pasek komunikatów powiadomienia z wyłączonym przyciskiem Ponów próbę zapisu.

Niektóre typy bibliotek dokumentów właściwości, takie jak odnośniki, wymagają dodatkowych danych programu SharePoint i nie będzie można edytować bezpośrednio w sekcji właściwości na karcie informacje. Poniższe właściwości są wyświetlane razem z przycisku Pokaż szczegóły. Aby edytować te typy właściwości, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij pozycję plik > informacje, aby wyświetlić sekcji właściwości na karcie informacje.

 2. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły.

  Przycisk Pokaż szczegóły w obszarze Właściwości na karcie Informacje

 3. Edytowanie wartości właściwości w oknie dialogowym metadanych sieci web. To okno dialogowe jest taka sama, jak okna dialogowego web metadanych w interfejsie użytkownika programu Microsoft SharePoint w sieci web.

  Okno dialogowe Właściwości pliku sieci Web z polem Dział wyświetlającym listę trzech opcji.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany w tej właściwości.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×