Gdzie jest Panel informacji o dokumencie w pakiecie Office 2016?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Panel informacji o dokumencie została usunięta w aplikacjach pakietu Office 2016. Jednak dostępna jest nowa funkcja ułatwia edytować właściwości programu SharePoint w dokumentach programu Word.

Użytkownicy usługi Office 365, którzy już otrzymywać aktualizacje miesięczny (bieżące kanał) mają tę funkcję i jest już wkrótce do innych aktualizację kanałów również aby wszyscy użytkownicy pakietu Office 2016.

Aby korzystać z nowej funkcji właściwości programu SharePoint w programie Word, na karcie Widok kliknij pozycję Właściwości programu SharePoint.

Aby wyświetlić i edytować właściwości dokumentu w innych aplikacjach pakietu Office 2016, użyj karty informacje znajdujące się na menu Plik w programie Excel 2016, Word 2016 i PowerPoint 2016.

Dokumenty w programie SharePoint biblioteka dokumentów, w witrynie sieci Web lub w folderze publicznym mogą być skojarzone właściwości biblioteki dokumentów. Po utworzeniu nowej biblioteki dokumentów można zdefiniować jedną lub więcej właściwości biblioteki dokumentów i ustawić reguły dotyczące ich wartości. Aby wyświetlić i edytować właściwości biblioteki dokumentów skojarzone w aplikacjach pakietu Office 2016, wykonaj następujące kroki.

 1. Po otwarciu dokumentu z biblioteki dokumentów w programie Word 2016, programie Excel 2016 lub PowerPoint 2016, który zawiera skojarzone właściwości biblioteki dokumentów, pojawi się powiadomienie ostrzeżenia pod wstążką. Kliknij pozycję Edytuj właściwości , aby wyświetlić właściwości biblioteki dokumentów.

  Przycisk Edytuj właściwości wyświetlany na pasku powiadomień

 2. Office powoduje przejście do karty informacje w menu Plik. Na tej karcie można również skontaktować, klikając pozycję plik > informacje. Kliknij przycisk Pokaż wszystkie właściwości , aby wyświetlić i edytować właściwości dokumentu, w sekcji właściwości. Wszystkie wymagane właściwości w bibliotece dokumentów są konspektu z czerwonym obramowaniem na karcie informacje w programie Word 2016, programie Excel 2016 i PowerPoint 2016.

  Obszar Właściwości karty Informacje z polem Stan wyświetlającym czerwone obramowanie

 3. Jeśli spróbujesz zapisać dokument, a nie zostały wprowadzone informacje o wymagane właściwości dokumentów, nie będą mogli zapisać zmiany do biblioteki dokumentów i pojawi się okno dialogowe komunikat wyjaśniający, niektóre z właściwości są widoczne. Kliknij przycisk Przejdź do właściwości dokumentu zainstalowany pakiet Office przejście do karty informacje miejsce, w którym można udostępnić brakujące właściwości.

  Okno dialogowe informujące, że nie można zapisać pliku.

 4. Jeśli brakuje wymagane właściwości w dokumencie, pojawi się również na pasku komunikatów poniżej wskazująca wstążki, którego nie można zapisać na serwerze, dopóki nie zostanie właściwość wymagane informacje. Przycisk Spróbuj ponownie zapisać w to powiadomienie pozostaje wyłączony, dopóki nie zostanie brakujące właściwości. Wprowadź brakujące informacje dotyczące wszystkie wymagane właściwości dokumentów, a następnie kliknij przycisk Spróbuj ponownie zapisać , aby zapisać zmiany dokumentu na serwerze.

  Pasek komunikatów powiadomienia z wyłączonym przyciskiem Ponów próbę zapisu.

Niektóre typy bibliotek dokumentów właściwości, takie jak odnośniki, wymagają dodatkowych danych programu SharePoint i nie będzie można edytować bezpośrednio w sekcji właściwości na karcie informacje. Poniższe właściwości są wyświetlane razem z przycisku Pokaż szczegóły. Aby edytować te typy właściwości, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij pozycję plik > informacje , aby wyświetlić sekcji właściwości na karcie informacje.

 2. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły.

  Przycisk Pokaż szczegóły w obszarze Właściwości na karcie Informacje

 3. Edytowanie wartości właściwości w oknie dialogowym metadanych sieci web. To okno dialogowe jest taka sama, jak okna dialogowego web metadanych w interfejsie użytkownika programu Microsoft SharePoint w sieci web.

  Okno dialogowe Właściwości pliku sieci Web z polem Dział wyświetlającym listę trzech opcji.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany w tej właściwości.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×