Funkcje zabezpieczeń w grupach programu Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Bezpieczeństwo transportu

Aplikacja mobilna Outlook Groups wymusza bezpieczna komunikacja z użyciem protokołu (HTTPS) dla wszystkich kanałów komunikacji w sieciach publicznych. Aplikacja mobilna Outlook Groups używa przypinanie certyfikat w celu ustanowienia zaufania. W celu dalszego zapewnienia bezpieczeństwa danych naszych użytkowników, obsługiwany jest tylko certyfikaty podpisane przez dobrze znane główne urzędy certyfikacji dla komunikacji między użytkownikami a Office 365 usług.

Zabezpieczanie i magazynowanie danych na urządzeniu

Aplikacja mobilna Outlook Groups użyto funkcji szyfrowania i zabezpieczeń urządzeń przenośnych systemu operacyjnego, aby zablokować dane aplikacji, tak aby całkowicie jest rozdzielone z innych aplikacji. Ponadto usługi Aplikacja mobilna Outlook Groups nie zawierają dowolną wiadomość e-mail, plików, kalendarz lub inne dane grupy. Przechowuje tylko nazwę wyświetlaną użytkownika, adres e-mail i tokenu zaszyfrowanych użytkownika, który jest używany do uwierzytelniania i aplikacji powiadomienia.

Uwierzytelnianie

Aplikacja mobilna Outlook Groups używa protokołu Oauth, który zawiera aplikacje klienckie bezpieczny dostęp delegowanej. Zapewnia autoryzacji do Office 365 poczty e-mail, plików i tak dalej bez udostępniania nazwy użytkownika i hasła użytkownika.

Blokowanie Aplikacja mobilna Outlook Groups

Administratorzy mogą blokować Aplikacja mobilna Outlook Groups przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell, aby uruchomić jedną lub obie następujące polecenia cmdlet.

 • Aby zablokować użytkownikowi (np adam@contoso.com);

  Set-CASMailbox –Identity adam@contoso.com –EwsApplicationAccessPolicy:EnforceBlockList –EwsBlockList:"OutlookGroupsAppService*"

  Zazwyczaj ta zmiana zostanie zastosowana ciągu kilku minut. W razie potrzeby, zobacz Zestaw CASMailbox , aby uzyskać więcej informacji.

 • Aby zablokować wszystkich użytkowników w organizacji możliwość korzystania z Aplikacja mobilna Outlook Groups.

  Set-OrganizationConfig –EwsApplicationAccessPolicy:EnforceBlockList –EwsBlockList:"OutlookGroupsAppService*"

  Tej zmiany może potrwać dłużej niż dwie godziny została uwzględniona. Jeśli to konieczne, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Set-OrganizationConfig .

  Aby uzyskać pomoc przy użyciu zdalnej obsługi programu PowerShell z Exchange Online usługi Exchange Online w Office 365 zobacz Nawiązywanie połączenia programu PowerShell usługi Exchange Online.

Pomoc techniczna dla rozwiązań do zarządzania danymi mobilnymi (MDM)

MAM możliwości dostępu warunkowego Aplikacja mobilna Outlook Groups są dostarczane za pośrednictwem integracji z Intune, oparte na chmurze urządzeń przenośnych firmy Microsoft i rozwiązanie do zarządzania aplikacji, lub innych produktów MDM innych firm.

Wymuszanie blokady urządzenia za pomocą kodu PIN dla aplikacji Groups

Jeśli Twoja organizacja ustawił zasady protokołu Exchange ActiveSync wymaganie od użytkowników do ustawiania numeru PIN, zanim oni połączyć i zsynchronizować do ich skrzynek pocztowych, a użytkownicy już zostały ustanowione połączenie z pracą lub szkolne poczty e-mail na swoich urządzeń, następnie na poziomie urządzenia numer PIN jest prawdopodobnie już wymuszane przez klienta poczty e-mail w głównym urządzenia (np. aplikacji poczty systemu iOS lub aplikacja Outlook). Ponadto większość rozwiązania MDM, takich jak wbudowanej funkcji urządzenia zarządzania urządzeniami Przenośnymi dla Office 365 pozwoli Ustawianie Blokada numeru PIN dla urządzenia pracy użytkownika.

Ponadto można skonfigurować zasady zarządzania aplikacji Mobile (MAM) wymagają numeru PIN uzyskać dostęp do aplikacji. Zobacz Konfigurowanie i wdrażanie zasad zarządzania aplikacji mobilnej w konsoli Microsoft Intune uzyskać więcej informacji. Te funkcje zarządzania aplikacji z Intune są dostępne, z lub bez funkcje zarządzania Intune na urządzeniu. MAM bez Rejestracja urządzenia może być szczególnie przydatne, jeśli korzystasz z innych rozwiązań MDM do zarządzania urządzeniami w organizacji lub w scenariuszach miejsce, w którym nie będzie mógł rejestracji urządzenia z działem INFORMATYCZNYM.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Aplikacja mobilna Outlook Groups

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×