Funkcje wycofane i zmienione w programie SharePoint Foundation 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniższe funkcje zostały wycofane lub zmienione w programie SharePoint Foundation 2010.

W tym artykule

Widok arkusza danych

Motywy

32-bitowych systemów operacyjnych

Uaktualnianie stopniowe

Szablonu katalogu witryn

Dyskusji w sieci Web

Podwitryn poziomy uprawnień

Dodaj wszystkich uwierzytelnionych użytkowników

Strona zarządzania miejsca do magazynowania

Funkcji Robot sieci Web

Włączona obsługa poczty e-mail, grupy i usługi katalogowej zarządzania (Systemie)

Źródła danych programu SQL Server 2000

Dostawca usług udostępnionych (Udostępnionych)

Usługi programu PerformancePoint

Widok arkusza danych

Składnika Access Web Datasheet wymaga, aby przeglądarki należy skonfigurować do obsługi formantów ActiveX i że masz 32-bitowej wersji pakietu Microsoft Office 2010 zainstalowany na Twoim komputerze. Domyślnie edytować w widoku arkusza danych nie jest obsługiwana w 64-bitowej instalacji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać informacje na temat pracy z widoku arkusza danych w 64-bitowej wersji pakietu Office zobacz Używanie widoku w 64-bitową wersję pakietu Office 2010.

Początek strony

Motywy

Motywy w programie SharePoint Foundation 2010 jest zostały zaprojektowane w celu uproszczenia procesu tworzenia motywów. Motywów utworzonych w systemie Windows SharePoint Services 3.0 nie są zgodne z programem SharePoint Foundation 2010. Jeśli Windows SharePoint Services 3.0 są uaktualniania do programu SharePoint Foundation 2010, służy uaktualnienie wizualne na kontynuowanie korzystania z witryn w starym interfejsie użytkownika. Jednak zaleca się używanie nowy interfejs użytkownika programu SharePoint Foundation 2010 tworzyć motywów i stosować je do witryn.

32-bitowe systemy operacyjne

SharePoint Server 2010 wymaga 64-bitowym systemie operacyjnym. SharePoint Server 2010 ma wiele funkcji, które korzystają z wydajnością dostępne w 64-bitowych systemów operacyjnych, więc uruchomionych 32-bitowych systemów operacyjnych dla programu SharePoint Server 2010 nie jest już obsługiwane.

Uwaga : Pakiet Microsoft Office 2010 można uruchomić w trybie 32-bitowym z programem SharePoint Server 2010 w trybie 64-bitowym.

Pakiet Microsoft Office 2010 można uruchomić w trybie 32-bitowym z programem SharePoint Server 2010 w trybie 64-bitowym.

Początek strony

Uaktualnianie stopniowe

Funkcja uaktualniania stopniowego nie jest już obsługiwana w programie SharePoint Foundation 2010. W interfejsie użytkownika nie ma opcji udostępniających funkcję uaktualniania stopniowego.

Funkcja uaktualniania stopniowego umożliwiała tworzenie w organizacjach równoległych instalacji nowych wersji programu SharePoint przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z wcześniejszej, zastępowanej wersji. Dzięki temu organizacja mogła stopniowo migrować witryny i zbiory witryn do nowej instalacji programu SharePoint. W związku z tym, że instalacje równoległe mogą powodować maskowanie problemów ze zgodnością, które można wykrywać i rozwiązywać wcześniej przez przeprowadzenie uaktualnienia w miejscu, funkcja uaktualniania stopniowego nie jest już obsługiwana w programie SharePoint Server 2010.

Początek strony

Szablonu katalogu witryn

Szablon katalogu witryn nie jest dostępna w programie SharePoint Server 2010, mimo że działanie została zachowana dla uaktualnionych witryn. Niestandardowe rozwiązanie powtarza większość funkcji jest dostępny w Katalogu witryn w witrynie CodePlex.

Początek strony

Dyskusje w sieci Web

Program SharePoint Foundation 2010 nie obsługuje dyskusji w sieci Web. Użytkownicy nie mogą tworzyć, edytować ani wyświetlać dyskusji w sieci Web.

Początek strony

Poziomy uprawnień podwitryn

Za pomocą interfejsu użytkownika w programie SharePoint Foundation 2010 nie można dostosowywać poziomów uprawnień podwitryn. Poziomy uprawnień witryn są definiowane i kontrolowane za pośrednictwem witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn.

Uwaga : Administratorzy witryn mogą dostosowywać podwitrynę poziomy uprawnień do administracji centralnej

Witryny, które już mają unikatowe poziomy uprawnień, zachowają dotychczasowe uprawnienia. Deweloperzy mogą nadal programowo przypisywać różne poziomy uprawnień nowym podwitrynom.

Początek strony

Łącze Dodaj wszystkich uwierzytelnionych użytkowników

Łącze Dodaj wszystkich uwierzytelnionych użytkowników wyświetlane w poprzednich wersjach na stronie Edytowanie grupy zostało usunięte w programie SharePoint Foundation 2010.

Można udzielić uprawnień dla wszystkich uwierzytelnionych użytkowników w środowiskach uwierzytelnianie systemu Windows, wpisując NT Zarządzanie NT\Użytkownicy uwierzytelnieni w polu Wybierz użytkowników, w oknie dialogowym Udziel uprawnień, ale pamiętaj, że spowoduje to zapewnia dostęp do wszystkich członków swojej domeny, która może zawierać dostawców, partnerami i inne osoby z innych firm.

Początek strony

Strona Zarządzanie magazynowaniem

Strona Zarządzanie magazynowaniem została usunięta i w celu ograniczenia spadków wydajności zostało usunięte łącze do strony Zarządzanie magazynowaniem prowadzące ze strony Administrator witryny.

Początek strony

Funkcjonalność robotów sieci Web

Deweloperzy nie mogą używać punktów wejścia robotów sieci Web, a użytkownicy nie mogą dodawać robotów sieci Web do witryn programu SharePoint Foundation 2010. Informacje z istniejących robotów sieci Web będą wyświetlane jako kod HTML.

Początek strony

Grupy obsługujące pocztę e-mail i usługa zarządzania katalogami

Jeśli farma programu SharePoint korzysta z usługi zarządzania katalogami (DMS, Directory Management Service) w wersji 2, użytkownicy nie mogą włączać obsługi poczty e-mail dla grup programu SharePoint. Typ uwierzytelniania użyty w usłudze zarządzania katalogami jest zastępowany uwierzytelnianiem opartym na oświadczeniach.

Początek strony

Źródła danych programu SQL Server 2000

Źródła danych programu SQL Server 2000 nie są już obsługiwane w programie SharePoint Server 2010. Należy korzystać ze źródeł danych programów SQL Server 2005 lub SQL Server 2008.

Początek strony

Dostawca usług udostępnionych

W programie SharePoint Foundation 2010 nie istnieje funkcja dostawcy usług udostępnionych (SSP, Shared Services Provider). Ta funkcjonalność została zastąpiona aplikacjami usług. Aplikacje usług udostępniają wiele funkcji, które były obsługiwane i konfigurowane za pomocą funkcji dostawcy usług udostępnionych.

Początek strony

Usługi programu PerformancePoint

Usługi programu PerformancePoint są dostępne tylko w programie SharePoint Server, a nie w programie SharePoint Foundation. To oznacza, że w programie SharePoint Foundation nie można wdrożyć pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint.

W poprzedniej wersji program PerformancePoint Server 2007 współpracował z programem Windows SharePoint Services 3.0 (nazywanym w wersji 2010 programem SharePoint Foundation) lub z programem Microsoft Office SharePoint Server 2007 (nazywanym w wersji 2010 programem SharePoint Server).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×