Funkcje ułatwień dostępu w dodatku Microsoft Power Query dla programu Excel

Funkcje dodatku Microsoft Power Query dla programu Excel zostały tak opracowane, aby mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne. Oprócz uwzględnienia funkcji ułatwień dostępu, które są zgodne z programem Microsoft Excel 2013, w dodatku Power Query udostępniono obsługę ułatwień dostępu w kontekście typowych scenariuszy oraz przygotowano ewentualne sposoby obejścia.

W tym dokumencie

Wstążka dodatku Power Query

Uzyskiwanie dostępu do wstążki za pomocą klawiatury

Klawisze klawiatury

Wstążka Wyszukiwanie

Wyszukiwanie zapytania

Nawigowanie po wynikach wyszukiwania

Importowanie elementu wyników wyszukiwania

Wstążka Edytor zapytań

Windows 7 — Duży kontrast

Windows 7 — Narrator

Informacje dodatkowe i skróty klawiaturowe

Dodatek Power Query udostępnia obsługę ułatwień dostępu zgodną z systemem Windows 7 i aplikacjami pakietu Office 2013.

Wstążka dodatku Power Query

Dzięki zastosowaniu interfejsu użytkownika Fluent, czyli wstążki, wszystkie aplikacje pakietu Office 2013 mają spójny wygląd. Korzystając ze wstążki POWER QUERY, można wykonywać różne czynności.

Uzyskiwanie dostępu do wstążki za pomocą klawiatury

Informacje podane w tej sekcji mogą ułatwić niezaznajomionym z nowym interfejsem użytkownikom poznanie modelu skrótów klawiaturowych stosowanych podczas pracy ze wstążką. Na wstążce są dostępne skróty, nazywane poradami dotyczącymi klawiszy. Aby wyświetlić porady dotyczące klawiszy, naciśnij klawisz ALT.

Porady dotyczące klawiszy na wstążce Power Query

Aby wyświetlić kartę na wstążce, naciśnij klawisz odpowiadający danej karcie. Naciśnij klawisze Y2, aby wyświetlić kartę POWER QUERY. Zostaną wyświetlone etykiety porad dotyczących klawiszy odpowiadające przyciskom na danej karcie. Następnie naciśnij klawisz odpowiadający wybranemu przyciskowi. Na przykład naciśnij literę F odpowiadającą przyciskowi Wyszukaj w trybie online.

Porady dotyczące klawiszy wstążki Eksplorator danych 2

Ponadto użytkownicy poruszający się w obrębie wstążki przy użyciu klawiatury mogą obecnie przeskakiwać między grupami, naciskając na karcie wstążki klawisze Ctrl + strzałka w prawo/w lewo w celu przejścia do następnej lub poprzedniej grupy.

Początek strony

Klawisze klawiatury

W edytorze Power Query nie są obsługiwanie klawisze skrótów ani klawisze dostępu.

Wstążka Wyszukiwanie

Na karcie POWER QUERY naciśnij klawisz F, aby wyświetlić okienko Wyszukiwanie w trybie online.

Porady dotyczące klawiszy na wstążce Power Query

Wyszukiwanie zapytania

  1. Wpisz wyszukiwany termin w polu wyszukiwania.

  2. Naciśnij klawisz Enter lub klawisz Tab, aby przenieść fokus na przycisk Wyszukaj, a następnie naciśnij spację.

Nawigowanie po wynikach wyszukiwania

  • Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy wyników wyszukiwania. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aby przejść wstecz.

  • Aby przejść do strony wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na przycisku strony wyników. Naciśnij klawisz Tab, aby wybrać stronę wyników, i naciśnij spację.

  • Aby przejść do następnej lub poprzedniej strony wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab w celu przejścia do pozycji Następna lub Poprzednia i naciśnij spację.

  • Aby wrócić do poprzedniego zestawu wyników wyszukiwania, przejdź za pomocą klawisza Tab do przycisku Wstecz Strzałka wstecz i naciśnij klawisz Enter lub spację.

Importowanie elementu wyników wyszukiwania

  1. Przejdź do elementu wyników wyszukiwania.

  2. Naciśnij klawisz Enter lub spację.

Początek strony

Wstążka Edytor zapytań

Za pomocą wstążki Edytor zapytań można wykonywać zadania przekształcania danych. W oknie dialogowym Edytor zapytań naciśnij klawisze Y01, aby wyświetlić klawisze klawiatury dostępne na karcie Narzędzia główne, lub naciśnij klawisze Y02, aby wyświetlić klawisze klawiatury dostępne na karcie Widok.

Porady dotyczące klawiszy na wstążce Edytor zapytań

Karta Narzędzia główne

Porady dotyczące klawiszy na wstążce Edytor zapytań

Karta Wstawianie

Porady dotyczące klawiszy na wstążce Edytor zapytań

Karta Widok

Porady dotyczące klawiszy na wstążce Edytor zapytań

Windows 7 — Duży kontrast

Dodatek Power Query obsługuje tryb Duży kontrast dostępny w systemie Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania trybu Duży kontrast w systemie Windows 7, zobacz Włączanie dużego kontrastu.

Początek strony

Windows 7 — Narrator

Zawartość tekstową można czytać za pomocą Narratora dostępnego w systemie Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania Narratora w systemie Windows 7, zobacz Włączanie i używanie Narratora.

Początek strony

Informacje dodatkowe i skróty klawiaturowe

Korzystanie z systemu Windows w celu ułatwienia dostępu do pakietu Office

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Witryna ułatwień dostępu firmy Microsoft

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×