Funkcje tekstowe (informacje)

Ważne   Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieznacznie różnić między komputerem z systemem Windows opartym na architekturze x86 lub x86-64, a komputerem z systemem Windows RT opartym na architekturze ARM. Dowiedz się więcej o tych różnicach.

Klikając łącze na poniższej liście, można uzyskać szczegółową pomoc na temat danej funkcji.

Funkcja

Opis

ASC

Zmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).

BAT.TEKST

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).

ZNAK

Zwraca znak o podanym numerze kodu.

OCZYŚĆ

Usuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane.

KOD

Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Łączy kilka elementów tekstu w jeden tekst.

DBCS

Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

KWOTA

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).

PORÓWNAJ

Sprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne.

ZNAJDŹ, ZNAJDŹB

Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).

ZAOKR.DO.TEKST

Formatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych.

LEWY, LEWYB

Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.

DŁ, DŁ.B

Zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym.

LITERY.MAŁE

Konwertuje litery w tekście na małe.

FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B

Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.

WARTOŚĆ.LICZBOWA

Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych.

PHONETIC

Wyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.

Z.WIELKIEJ.LITERY

Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą.

ZASTĄP, ZASTĄP.B

Zastępuje znaki w tekście.

POWT

Powtarza tekst określoną liczbę razy.

PRAWY, PRAWY.B

Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.

SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B

Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkich i małych liter).

PODSTAW

Zastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym.

T

Konwertuje argumenty na tekst.

TEKST

Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Usuwa spacje z tekstu.

ZNAK.UNICODE

Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa.

UNICODE

Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu.

LITERY.WIELKIE

Konwertuje litery w tekście na wielkie.

WARTOŚĆ

Konwertuje argument tekstowy na liczbę.

Dotyczy: Excel 2013, Excel OnlineCzy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język