Funkcje programu Word, które nie są w pełni obsługiwane w programie Word Starter

Microsoft Word Starter 2010 to uproszczona wersja programu Word, która jest wstępnie załadowana na komputerze. Program Word Starter zawiera podstawowe funkcje do tworzenia dokumentów i pracy z dokumentami, natomiast nie zawiera bogatego zestawu funkcji dostępnego w pełnej wersji programu Word. W tym artykule przedstawiono różnice między funkcjami programu Word Starter i pełnej wersji programu Word.

Jeśli okaże się, że potrzebny jest bogatszy zestaw funkcji niż funkcje programu Word Starter, możesz łatwo uaktualnić program Word Starter do programu Word. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kup, aby odwiedzić sklep internetowy, w którym można kupić i od razu pobrać pakiet Office.

Zawartość dokumentu

Ta funkcja w programie Word...

Jest obsługiwana w programie Word Starter w ten sposób...

Dodatki

Niedostępne

W programie Word Starter nie można instalować dodatków. Po otwarciu dokumentu utworzonego za pomocą dodatku programu Word niektóre funkcje w dokumencie mogą być nieobsługiwane.

Grafiki SmartArt

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego grafiki SmartArt można edytować i formatować tekst, formatować kształt oraz wycinać, kopiować i wklejać, a także usuwać całą grafikę SmartArt.

Zakładka

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego zakładki można kliknąć łącza do zakładek, aby przejść do zakładek.

Odsyłacz

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego odsyłacze można odświeżać dane lub usunąć odsyłacz.

Spis treści

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego spis treści można odświeżać dane, kopiować i wklejać elementy, formatować tekst lub usunąć spis treści.

Przypisy dolne i końcowe

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego przypisy dolne lub końcowe można kliknąć łącze do przypisu dolnego lub końcowego, aby przejść do przypisu dolnego lub końcowego. Można też wycinać, kopiować i wklejać przypisy dolne lub końcowe oraz formatować tekst.

Podpisy

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego podpisy można odświeżać dane. Można też wycinać, kopiować i wklejać wpisy indeksu oraz formatować tekst.

Indeks

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego indeks można odświeżać dane. Można też wycinać, kopiować i wklejać przypisy dolne lub końcowe oraz formatować tekst.

Równanie

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego sformatowane równania można je wyświetlać i edytować w dokumencie. Można też wycinać, kopiować, wklejać i usuwać równania oraz formatować tekst.

Spis ilustracji

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego spis ilustracji można odświeżać dane. Można też wycinać, kopiować i wklejać elementy oraz formatować tekst.

Wykaz źródeł

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego wykaz źródeł można odświeżać dane. Można też wycinać, kopiować i wklejać elementy oraz formatować tekst.

Cytaty i bibliografia

Nie można tworzyć

Po otwarciu dokumentu zawierającego cytaty i bibliografię można edytować cytaty i źródła oraz odświeżać dane. Można też wycinać, kopiować oraz wklejać cytaty i źródła, a także formatować tekst.

Wiersz podpisu

Nie można tworzyć, podpisywanie cyfrowe jest niedostępne

Po otwarciu dokumentu zawierającego wiersz podpisu z prawidłowym podpisem można wyświetlić szczegóły tego podpisu. Można też wycinać, kopiować, wklejać i usuwać wiersz podpisu oraz zmieniać jego rozmiar.

Szybkie części, w tym kontrolki zawartości, Autotekst i pola

Nie można tworzyć kontrolek zawartości. Po otwarciu dokumentu zawierającego kontrolki zawartości można edytować zawartość kontrolek i usuwać kontrolki zawartości.

Niektóre typy Autotekstu (zawartość do ponownego użycia), właściwości dokumentu i pola mogą być wstawiane w dokumencie nie tylko za pomocą galerii szybkich części. Na przykład w programie Word Starter można wstawić numer bieżącej strony lub bieżącą datę i godzinę za pomocą poleceń na karcie Wstawianie.

Obiekty

Obiekty można dodawać do dokumentu przez ich przeciąganie i upuszczanie w dokumencie. Niektóre typy obiektów są renderowane jako obrazy, natomiast inne są dostępne po kliknięciu karty Plik, a następnie pozycji Otwórz, jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie do otwierania obiektu.

Komentarze

Nie można tworzyć ani usuwać

Po otwarciu dokumentu zawierającego komentarze można formatować i edytować tekst w komentarzach.

Pliki w następujących formatach:

  • dsn

  • mde

  • accde

  • odc

  • udl

  • wll

Tych plików nie można otwierać w programie Word Starter.

Funkcje programu

Funkcja programu Word

Dostępność w programie Word Starter

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp można wyświetlić nad lub pod wstążką, ale nie można dodawać do niego ani usuwać z niego poleceń.

Zamiana tekstu na mowę

Ta funkcja nie jest dostępna w programie Word Starter. Korzysta ona z dostosowywania paska narzędzi Szybki dostęp, co nie jest obsługiwane w programie Word Starter.

Dostosowania wstążki

Nie można dostosowywać wstążki programu Word Starter, ale można ją minimalizować i rozwijać, naciskając klawisze CTRL+F1.

Śledzenie zmian

Po otwarciu dokumentu, który został zmieniony przy włączonej funkcji śledzenia zmian, w dokumencie będą wyświetlane znaczniki edycji. Nie można akceptować ani odrzucać zmian i nie można włączać ani wyłączyć śledzenia zmian w programie Word Starter.

Organizator bloków konstrukcyjnych

Organizator bloków konstrukcyjnych w programie Word Starter nie umożliwia dostosowywania galerii stron tytułowych, nagłówków, stopek, numerów stron i pól tekstowych. Galerie są dostępne w programie Word Starter i zawierają elementy, które są dostępne z witryny Office.com, gdy komputer jest połączony z Internetem.

Ochrona dokumentu

Nie można włączać ani wyłączać ochrony dokumentu. Po otwarciu dokumentu z włączoną ochroną można wprowadzać zmiany tylko w miejscach, w których udzielono Ci uprawnień do modyfikowania.

Pakiety językowe

Narzędzia sprawdzające są obsługiwane, ale nie można zmienić języka interfejsu użytkownika ani pomocy.

Udostępnianie

Dokument można udostępnić, zapisując go w usłudze Windows Live OneDrive lub lokalizacji sieciowej albo wysyłając go pocztą e-mail. W programie Word Starter nie będzie jednak dostępnego polecenia umożliwiającego wysłanie dokumentu jako faksu przez Internet lub zapisania dokumentu w witrynie programu SharePoint.

Dotyczy: Word StarterCzy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język