Funkcje programu Excel, które nie są w pełni obsługiwane w programie Excel Starter

Microsoft Excel Starter 2010 to uproszczona wersja programu Excel, która jest wstępnie załadowana na komputerze. Program Excel Starter zawiera podstawowe funkcje do tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, natomiast nie zawiera bogatego zestawu funkcji dostępnego w pełnej wersji programu Excel. W tym artykule przedstawiono różnice między funkcjami programu Excel Starter i pełnej wersji programu Excel.

Jeśli okaże się, że potrzebny jest bogatszy zestaw funkcji niż funkcje programu Excel Starter, możesz łatwo uaktualnić program Excel Starter do programu Excel. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kup, aby odwiedzić sklep internetowy, w którym można kupić i od razu pobrać pakiet Office.

Zawartości skoroszytu

Ta funkcja w programie Excel...

Jest obsługiwana w programie Excel Starter w ten sposób...

Dodatki

Niedostępne

W programie Excel Starter nie można instalować dodatków. Po otwarciu skoroszytu utworzonego za pomocą dodatku programu Excel niektóre funkcje w skoroszycie mogą być nieobsługiwane.

Tabele przestawne

Nie można tworzyć

Po otwarciu skoroszytu zawierającego tabele przestawne można takie tabele sortować i filtrować oraz można wycinać, kopiować i wklejać, a także usuwać całą tabelę przestawną. Można też formatować komórki w tabeli przestawnej i odświeżać dane.

Wykres przestawny

Nie można tworzyć

Po otwarciu skoroszytu zawierającego wykresy przestawne można zmienić projekt takiego wykresu (za pomocą kart Projekt i Układ), łącznie ze zmianą etykiet osi. Można wycinać, kopiować i wklejać, a także usuwać całą tabelę przestawną. Można też odświeżać dane.

Fragmentatory

Nie można tworzyć

Po otwarciu skoroszytu zawierającego fragmentatory można za ich pomocą filtrować dane w raporcie w formie tabeli przestawnej. Można również stosować style fragmentatorów i można usunąć fragmentator.

Grafiki SmartArt

Nie można tworzyć

Po otwarciu skoroszytu zawierającego grafiki SmartArt można edytować i formatować tekst, formatować kształt oraz wycinać, kopiować i wklejać, a także usuwać całą grafikę SmartArt.

Wiersz podpisu

Nie można tworzyć, podpisywanie cyfrowe jest niedostępne

Po otwarciu skoroszytu zawierającego wiersz podpisu z prawidłowym podpisem można wyświetlić szczegóły tego podpisu. Można też wycinać, kopiować, wklejać i usuwać wiersz podpisu oraz zmieniać jego rozmiar.

Obiekty

Obiekty można dodawać do skoroszytu przez przeciąganie ich i upuszczanie na arkusz. Niektóre typy obiektów są renderowane jako obrazy, natomiast inne są dostępne po kliknięciu karty Plik, a następnie pozycji Otwórz, jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie do otwierania obiektu.

Połączenia z danymi zewnętrznymi

Nie można tworzyć

Otwarcie skoroszytu zawierającego łącze do danych zewnętrznych powoduje odświeżenie danych w programie Excel Starter.

Sprawdzanie poprawności danych

Nie można tworzyć

Otwarcie skoroszytu zawierającego reguły sprawdzania poprawności danych powoduje wymuszenie stosowania tych reguł w programie Excel Starter.

Skonsolidowane dane

Nie można tworzyć

W otwartym skoroszycie zawierającym skonsolidowane dane ich łącza są obsługiwane.

Tabela danych

Nie można tworzyć

Po otwarciu skoroszytu zawierającego tabelę danych można odświeżyć dane.

Komentarze

Nie można tworzyć ani usuwać

Po otwarciu skoroszytu zawierającego komentarze można formatować i edytować tekst w komentarzach.

Pliki w następujących formatach:

  • xla

  • xlam

  • dsn

  • mde

  • odc

  • udl

Tych plików nie można otwierać w programie Excel Starter.

Funkcje programu

Funkcja programu Excel

Dostępność w programie Excel Starter

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp można wyświetlić nad lub pod wstążką, ale nie można dodawać do niego ani usuwać z niego poleceń.

Dostosowania wstążki

Nie można dostosowywać wstążki programu Excel Starter, ale można ją minimalizować i rozwijać, naciskając klawisze CTRL+F1.

Sprawdzanie błędów

Kroki obliczania nie są wyświetlane. Nie można wykryć odwołań cyklicznych. Otwarcie skoroszytu zawierającego odwołanie cykliczne powoduje wyświetlenie na pasku stanu programu Excel Starter numeru komórki tego odwołania.

Widoki

Widok pełnoekranowy i widoki niestandardowe nie są dostępne.

Po otwarciu skoroszytu zapisanego w widoku niestandardowym zostanie on wyświetlony w tym widoku w programie Excel Starter i zmiana widoku nie będzie możliwa.

Nagłówki kolumn i wierszy

Nagłówków nie można modyfikować, ale można je pokazywać lub ukrywać przez zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru Wyświetl w sekcji Opcje arkusza na karcie Układ strony.

Konspekt

Po otwarciu skoroszytu zawierającego grupy wierszy można te grupy rozwijać i zwijać, ale nie można ich usuwać.

Blokowanie okienek

Nie można blokować okienek. Po otwarciu skoroszytu z zablokowanymi okienkami w programie Excel Starter nie można odblokować tych okienek, ale można uzyskać dostęp do wszystkich danych w skoroszycie.

Ukrywanie i odkrywanie okien skoroszytu

Nie można ukrywać ani odkrywać okien skoroszytu, ale można ukrywać lub odkrywać wiersze, kolumny i arkusze.

Po otwarciu skoroszytu z ukrytym oknem w programie Excel Starter nie można przywrócić tego okna. Nie ma utraty danych, a ukryte okno można odkryć po późniejszym otwarciu tego skoroszytu w programie Excel.

Pakiety językowe

Narzędzia sprawdzające są obsługiwane, ale nie można zmienić języka interfejsu użytkownika ani pomocy.

Udostępnianie

Skoroszyt można udostępnić, zapisując go w usłudze Windows Live OneDrive, lokalizacji sieciowej lub wysyłając go pocztą e-mail. W programie Excel Starter nie będzie jednak dostępnego polecenia umożliwiającego wysłanie skoroszytu jako faksu przez Internet lub zapisania skoroszytu w witrynie programu SharePoint.

Dotyczy: Excel StarterCzy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język