Funkcje programu Excel, które nie są w pełni obsługiwane w programie Excel Starter

Microsoft Excel Starter 2010 to uproszczona wersja programu Excel, która jest wstępnie załadowana na komputerze. Program Excel Starter zawiera podstawowe funkcje do tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, natomiast nie zawiera bogatego zestawu funkcji dostępnego w pełnej wersji programu Excel. W tym artykule przedstawiono różnice między funkcjami programu Excel Starter i pełnej wersji programu Excel.

Jeśli użytkownik potrzebuje bogatszego zestawu funkcji niż oferowany przez program Excel Starter, można łatwo uaktualnić program Excel Starter do programu Excel. Na karcie Narzędzia główne należy kliknąć pozycję Kup, aby odwiedzić witrynę sprzedawcy w trybie online, w której można od razu kupić i pobrać pakiet Office.

Zawartość skoroszytu

Funkcja programu Excel

Sposób obsługi w programie Excel Starter

Dodatki

Niedostępne

W programie Excel Starter nie można instalować dodatków. Jeśli zostanie otwarty skoroszyt utworzony przy użyciu dodatku programu Excel, niektóre funkcje tego skoroszytu mogą być nieobsługiwane.

Tabele przestawne

Nie można tworzyć.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający tabele przestawne, będzie można sortować i filtrować te tabele oraz wycinać, kopiować, wklejać i usuwać całe tabele. Można także formatować komórki w tabeli przestawnej i odświeżać dane.

Wykresy przestawne

Nie można tworzyć.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający wykresy przestawne, będzie można zmienić projekt wykresu przestawnego (używając kart Projektowanie i Układ) włącznie ze zmianą etykiet osi. Można także wycinać, kopiować, wklejać i usuwać całą tabelę przestawną oraz odświeżać dane.

Fragmentatory

Nie można tworzyć.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający fragmentatory, będzie można ich użyć w celu filtrowania danych raportu w formie tabeli przestawnej. Ponadto można stosować style fragmentatorów i usuwać fragmentatory.

Grafiki SmartArt

Nie można tworzyć.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający grafikę SmartArt, będzie można edytować i formatować tekst, formatować kształty oraz wycinać, kopiować, wklejać lub usuwać całą grafikę SmartArt.

Wiersz podpisu

Nie można tworzyć. Funkcja podpisów cyfrowych jest niedostępna.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający wiersz podpisu z prawidłowym podpisem, będzie można wyświetlić szczegóły podpisu oraz wycinać, kopiować, wklejać i usuwać wiersz podpisu lub zmieniać jego rozmiar.

Obiekty

Obiekty można dodawać do skoroszytu, przeciągając je i upuszczając w skoroszycie. Niektóre typy obiektów są renderowane jako obrazy, a inne są dostępne po kliknięciu karty Plik i pozycji Otwórz, jeśli oprogramowanie do otwierania danego obiektu jest zainstalowane na komputerze.

Połączenia z danymi zewnętrznymi

Nie można tworzyć.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający połączenia z danymi zewnętrznymi, program Excel Starter odświeży te dane.

Sprawdzanie poprawności danych

Nie można tworzyć.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający reguły sprawdzania poprawności danych, program Excel Starter wymusi te reguły.

Dane skonsolidowane

Nie można tworzyć.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający dane skonsolidowane, będą obsługiwane łącza.

Tabela danych

Nie można tworzyć.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający tabelę danych, będzie można odświeżać dane.

Komentarze

Nie można tworzyć ani usuwać.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający komentarze, będzie można formatować i edytować tekst zawarty w komentarzach.

Pliki w następujących formatach:

  • xla

  • xlam

  • dsn

  • mde

  • odc

  • udl

Te pliki nie są otwierane w programie Excel Starter.

Funkcje programu

Funkcja programu Excel

Dostępność w programie Excel Starter

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp można wyświetlać powyżej lub poniżej wstążki, ale nie można dodawać do niego poleceń ani usuwać ich.

Dostosowywanie wstążki

Nie można dostosować wstążki programu Excel Starter, ale można ją minimalizować i rozwijać, naciskając klawisze CTRL+F1.

Sprawdzanie błędów

Kroki obliczania nie są wyświetlane oraz nie można wykryć odwołań cyklicznych. Jeśli jednak zostanie otwarty skoroszyt zawierający odwołanie cykliczne, to program Excel Starter wyświetli numer komórki odwołania cyklicznego na pasku stanu.

Widoki

Nie są dostępne widoki: pełnoekranowy i niestandardowe.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt, który został zapisany w widoku niestandardowym, program Excel Starter wyświetli go w tym samym widoku niestandardowym (nie można go zmienić).

Nagłówki kolumn i wierszy

Nie można modyfikować nagłówków, ale można pokazywać je lub ukrywać przez zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru Widok w sekcji Opcje arkusza karty Układ strony.

Konspekt

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt zawierający pogrupowane wiersze, można je rozwijać i zwijać, ale nie można ich usunąć.

Blokowanie okienek

Nie można blokować okienek. Jeśli zostanie otwarty skoroszyt z zablokowanymi okienkami, program Excel Starter nie będzie mógł ich odblokować, ale będzie można uzyskać dostęp wszystkich danych w skoroszycie.

Ukrywanie i odkrywanie okien skoroszytu

Nie można ukryć ani odkryć okien skoroszytu, ale można to zrobić z wierszami, kolumnami i arkuszami.

Jeśli zostanie otwarty skoroszyt z ukrytym oknem, program Excel Starter nie będzie mógł go przywrócić. Żadne dane nie zostaną utracone i jeśli skoroszyt zostanie otwarty później w programie Excel, będzie można odkryć okna, które są ukryte.

Pakiety językowe

Narzędzia sprawdzające są obsługiwane, ale nie można zmieniać języka interfejsu użytkownika i Pomocy.

Udostępnianie

Skoroszyt można udostępnić, zapisując go w usłudze Windows Live OneDrive, lokalizacji sieciowej lub wysyłając go pocztą e-mail. W programie Excel Starter nie będzie jednak dostępnego polecenia umożliwiającego wysłanie skoroszytu jako faksu przez Internet lub zapisania skoroszytu w witrynie programu SharePoint.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×