Funkcje dla języków z zapisem od prawej do lewej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft Office obsługuje funkcje od prawej do lewej i funkcje dla języków, które będą działać w prawej do lewej lub Scalonej prawej do lewej, od lewej do prawej środowisko do wprowadzania, edytowania i wyświetlania tekstu. W tym kontekście "języków od prawej do lewej" odwołuje się do każdy system pisania od prawej do lewej i zawiera języków, które wymagają kształtowania kontekstowego, na przykład arabski i języków, których nie. Możesz zmienić ekranu, aby przeczytać prawej do lewej lub zmienić pojedyncze pliki, więc ich zawartość czytanie od prawej do lewej.

Jeśli na komputerze nie ma języka od prawej do lewej wersji pakietu Office, należy zainstalować odpowiedni pakiet językowy. Należy również działać system operacyjny Windows Microsoft od prawej do lewej, pomocy technicznej i włączenie języka klawiatury dla języka od prawej do lewej, do którego chcesz użyć.

Zanim będzie można użyć dowolnej z prawej do lewej w Microsoft Office i nawet poprawnego wyświetlania skryptów od prawej do lewej, należy dodać język wprowadzania w systemie Windows i Włączanie układu klawiatury dla języka od prawej do lewej.

Jeśli korzystasz z Windows XP, najpierw musisz możesz przejść do strona główna Panelu sterowania w Windows XP, aby zainstalować wymagane skryptów złożonych Windows firmy Microsoft. Po zainstalowaniu oprogramowania złożonym, Dodaj język klawiatury. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie systemu Windows XP obsługi wielu języków.

W zależności od tego, jak chcesz dostosować komputer można użyć jednego języka ekranu (menu, okien dialogowych i kreatorów) i wpisz w innym języku, stosownie do potrzeb. Jeśli chcesz napisać w języku od prawej do lewej, a menu i pomoc online w że języka, można ustawić wyświetlanie Office tego Preferencje językowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych pakietu Office.

Kilka funkcji od prawej do lewej w programach Office umożliwia określanie układu ekranu kierunek i wyrównania tekstu w oknach dialogowych język wyświetlania. Po określeniu języka wyświetlania użytkownika od prawej do lewej w oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office, układ menu, okien dialogowych i kreatorów są prawej do lewej, ale ustawienia Windows Microsoft będą nadal od lewej do prawej.

Na przykład po zaznaczeniu arabski jako język wyświetlania w Office (ale nie w Windows ) pojawi się następujący sposób:

Interfejs użytkownika w języku arabskim

Mimo że menu są wyświetlane od prawej do lewej, pasek tytułu nadal wyświetlany w języku angielskim i Zamknij, Minimalizuj i Maksymalizuj pozostaną w prawym górnym rogu tak samo, jak za pomocą interfejsu od lewej do prawej. Jeśli ekran Windows jest skonfigurowane dla języka od prawej do lewej, języka na pasku tytułu zostanie przetłumaczony, a przyciski Zamknij, Minimalizuj i Maksymalizuj będzie w lewym górnym rogu.

Jeśli pracujesz przede wszystkim w języku od lewej do prawej, ale czasem trzeba wstawić tekst w języku od prawej do lewej, możesz Wybieranie języka angielskiego (Stany Zjednoczone) dla języka wyświetlania i wpisz w języka od prawej do lewej w większości programów Office, gdy użytkownik chce. W tym celu tekstu od prawej do lewej, punktorów i numerowania pole edycji i Włączanie układu klawiatury.

Możesz zmienić kierunek tekstu z poziomu programu Microsoft Office, wybierając przycisk akapit od prawej do lewej w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne (to pojawia się tylko jeśli włączony jest język od prawej do lewej). Nawet po zmianie ekranu, aby wyświetlane w języku od prawej do lewej, musisz mieć odpowiedni język możliwość wprowadź tekst w danym języku.

Jeśli używanym językiem wyświetlania jest język Polski, ale chcesz zmienić ją na języka arabskiego przy wybranej opcji, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz plik programu Office, na przykład dokument programu Word.

 2. Na karcie plik wybierz pozycję Opcje > język.

 3. W ustawić w oknie dialogowym Preferencje językowe pakietu Office, na liście Język edycji wybierz język arabski przy wybranej opcji, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

 4. W tabeli Wybieranie języków edycji upewnij się, nowo dodany przy wybranej opcji języka arabskiego jest wyróżniona, a następnie wybierz polecenie Ustaw jako domyślne.

  Ważne : Po ustawieniu nowo przydzielonymi języka edycji jako domyślny, staje się domyślną dla wszystkich programów pakietu Microsoft Office.

Aby wpisać przy użyciu klawiatury natywnych określonego języka, należy zainstalować odpowiedni pakiet językowy dla tego języka. Możesz również dodać odpowiedniego układu klawiatury. Po dodaniu układu klawiatury dla innego języka i Zaznaczanie paska języka należy dokowany na pasku zadań, wskaźnik języka na pasku zadań Obraz paska języka pojawi się i jest wyświetlany bieżący język klawiatury. Na przykład wskaźnik języka arabskiego jest Wskaźnik układu klawiatury dla języka arabskiego .

Uwaga : Pasek języka jest automatycznie wyświetlany po dodaniu układu klawiatury co najmniej jednego języka oprócz języka polskiego w oknie dialogowym usługi tekstowe i języki w programie Microsoft Windows.

 • Aby wyświetlić pasek języka, gdy widoczny jest wskaźnik języka na pasku zadań, wybierz wskaźnik języka, a następnie wybierz pozycję Pokaż pasek języka.

 • Aby wyświetlić wskaźnik języka na pasku zadań, gdy pasek języka jest widoczny, wybierz pozycję Minimalizuj.

 • Aby wybrać układ klawiatury dla innego języka, wybierz opcję nazwę bieżącego języka (na pasku języka ) lub wskaźnik języka, a następnie wybierz nazwę innego języka.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania klawiatury specyficzne dla języka zobacz Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury.

W zależności od języki można wprowadzić tekst przy użyciu kodów znaków ASCII lub tablica znaków. Aby dowiedzieć się, jak automatycznie wstawić kody znaków ASCII przy użyciu galerii Symbol, zobacz Wstawianie symboli.

Jeśli tylko konieczne jest wprowadzenie nieco tekstu w innym języku i nie chcesz przełączyć się z klawiatury, można użyć Tablica znaków, jedno z akcesoriów w programie Microsoft Windows. Można wybrać znak z jednego języka od prawej do lewej lub od lewej do prawej strony czcionki, skopiować go do Schowka, a następnie wstawić znak w dokumencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzanie tekstu za pomocą tablicy znaków zobacz Używanie znaków specjalnych (Tablica znaków).

Kierunek tekstu odwołuje się do kolejność odczytywania, wyrównanie i ogólny układ elementów ekranu. Gdy teksty od prawej do lewej i od lewej do prawej są używane razem w tym samym zdanie, akapit lub kontrolki, połączony tekst nosi nazwę "mieszane".

Gdy Office program jest konfigurowanie i włączono wyświetlanie środowiska tekstu od prawej do lewej, od lewej do prawej wykonywanie Kursor wskazujący zapis od lewej do prawej lub Kursor wskazujący zapis od lewej do prawej lub prawej do lewej uruchamianie Kursor wskazujący zapis od prawej do lewej zmienia się wygląd kursora. Kursor można przenieść zgodnie z kierunkiem rozpoznany języka (ruch logiczny) lub przejście do następnego znaku wizualnie sąsiadujących (ruch wizualny).

Po włączeniu języków zarówno od lewej do prawej i od prawej do lewej, przyciski akapit od lewej do prawej i od prawej do lewej są włączone na Wstążce w większości programów Office. Po kliknięciu te przyciski, można zmienić kierunek tekstu podczas wprowadzania i wyrównywania tekstu.

Uwaga : W Microsoft OneNote przyciski od lewej do prawej i od prawej do lewej są dostępne po kliknięciu strzałki Wyrównanie akapitu.

Tekst w komórka lub pole może być wyrównany do lewej, i wyrównaniem do środka i wyrównaniem do prawej. W niektórych programach, takich jak Access i Excel tekstu można także używać kontekstu kierunek tekstu.

Gdy jest ustawiony kontekstowy kierunek tekstu, tekst i liczby są wyrównywane zgodnie z językiem pierwszego wprowadzonego znaku — tekst w komórce lub polu będzie na przykład wyrównany do prawej, jeśli pierwszy znak zostanie wpisany w języku z zapisem od prawej do lewej, i wyrównany do lewej, jeśli pierwszy znak zostanie wpisany w języku z zapisem od lewej do prawej. Kontekstowy kierunek tekstu można zamienić dla pojedynczych obiektów na wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie lub wyrównanie do prawej.

W wielu programach obsługujących kierunek od prawej do lewej lub połączone kierunki od prawej do lewej i od lewej do prawej są stosowane reguły kontekstowe, które sterują kierunkiem tekstu i czytania. Pola, listy i inne elementy sterują regułami kontekstowymi zawartego w nich tekstu.

Oto reguły kontekstowe określające kierunek czytania i kierunek tekstu:

 • Jeśli pierwszy znak znaczący jest od lewej do prawej, kierunkiem czytania jest kierunek od lewej do prawej, a tekst jest wyrównywany do lewej.

 • Jeśli pierwszy znak znaczący jest w języku z zapisem od prawej do lewej, to kierunkiem czytania jest kierunek od prawej do lewej, a tekst jest wyrównywany do prawej.

 • Jeśli wpisywane są tylko znaki neutralne, kierunek czytania i kierunek tekstu są zgodne z kierunek akapitu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej), dopóki nie zostanie wpisany pierwszy znak znaczący.

Za każdym razem, gdy jest zmieniany pierwszy znak znaczący — z języka z zapisem od lewej do prawej na język z zapisem od prawej do lewej i odwrotnie — odpowiednio zmienia się kierunek czytania i kierunek tekstu.

W Word i w innych programach tekstu można zaznaczyć, znajdowanie i zamienianie poszczególnych znaki diakrytyczne i znaki arabskie niezależnie od tego, czy są połączone. Każdy ligatury i znaki diakrytyczne odbywa się jako osobne jednostki wyrazu języka od prawej do lewej.

W poniższym przykładzie pokazano zaznaczenie wyrazu arabskiego z trzyznakową ligaturą (z zaznaczonymi wszystkimi znakami).

Wyraz z zaznaczoną jedną ligaturą

Wyraz z zaznaczonymi dwiema ligaturami

Wyraz z zaznaczonymi trzema ligaturami

Pliki można zapisać w formacie HTML publikowanie w sieci Web w kierunku od prawej do lewej lub od lewej do prawej. Strony sieci Web, które mają kierunek od prawej do lewej są oznaczone za pomocą standardowego atrybutu HTML DIR w pliku HTML. Jeśli przeglądarka sieci web, której używasz rozpoznaje atrybut DIR, strona będzie wyświetlana w kierunku od prawej do lewej. Jeśli przeglądarki sieci web nie rozpoznaje atrybut DIR, strona jest wyświetlana w kierunku od lewej do prawej.

Porada : Aby wyświetlić od prawej do lewej strony sieci Web, użyj przeglądarki, która rozpoznaje atrybut DIR, takich jak co najmniej Microsoft Internet Explorer 3.02 Bliskim Wschodzie, Microsoft Internet Explorer 4.01 dla skryptów złożonych lub na co najmniej Microsoft Internet Explorer 5.

Porządek sortowania od prawej do lewej jest stosowany wszędzie tam, gdzie to możliwe: do list danych w widoku tabeli, widoku kart i widoku ikon oraz do list „grupuj według”, list kontaktów, list folderów i list adresów.

Uwaga : Niektóre widoki po stronie serwera mogą nie sortować danych według kolejności sortowania od prawej do lewej, ponieważ są zgodne z obsługiwanych sortowania po stronie serwera.

W przypadku języków indyjskich, takich jak bengalski, gudżarati, hindi, kannada, malajalam, marathi, pendżabski, tamil i telugu, niektóre opcje wyszukiwania w pakiecie Microsoft Office mogą nie być obsługiwane. Na przykład opcje Uwzględnij wielkość liter i Znajdź tylko całe wyrazy nie działają w tekście w tych językach. Te opcje można jednak stosować do znajdowania znaków w tekstach łacińskich w tym samym dokumencie.

Języki od prawej do lewej

Funkcje wyszukiwania i zamieniania wyszukiwania tekstu w kolejności, w której jest wprowadzony tekst w polu wyszukiwania, zamiast kolejność, w którym są wyświetlane. W związku z tym możesz wyszukać ciągów tekstu od prawej do lewej, bez względu na to kierunek akapitu. Można także wyszukiwać dopasowuje znaków z lub bez kashida (tylko język arabski), znak Alef Hamza (tylko język arabski) lub znaki diakrytyczne, takich jak hebrajski niqqud. Aby uzyskać listę kodów znaków ASCII i Unicode zobacz Wstawianie ASCII lub opartych na alfabecie łacińskim Unicode symbole i znaki.

Języki indyjskie

W przypadku języków indyjskich, takich jak bengalski, gudżarati, hindi, kannada, malajalam, marathi, pendżabski, tamil i telugu, niektóre opcje wyszukiwania w pakiecie Microsoft Office mogą nie być obsługiwane. Na przykład opcje Uwzględnij wielkość liter i Znajdź tylko całe wyrazy nie działają w tekście w tych językach. Te opcje można jednak stosować do znajdowania znaków w tekstach łacińskich w tym samym dokumencie.

Języki południowo-wschodnioazjatyckie

W przypadku języków południowo-wschodnioazjatyckich, takich jak tajski i wietnamski, niektóre opcje wyszukiwania w pakiecie Microsoft Office mogą nie być obsługiwane. Na przykład opcje Uwzględnij wielkość liter i Znajdź tylko całe wyrazy nie działają w tekście w języku południowo-wschodnioazjatyckim. Te opcje można jednak stosować do znajdowania znaków w tekstach łacińskich w tym samym dokumencie.

programy Microsoft Office obsługują następujące strony kodowe, które są dostępne dla języka arabskiego, hebrajskiego i mieszanego tekstu:

Arabski

Każda strona kodowa jest identyfikowana przez jej unikatowy numer. Stroną kodową (CP) dla języka arabskiego jest CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Języki dari, paszto, perski, uighur i urdu używają tej samej strony kodowej co język arabski.

Hebrajski

Każda strona kodowa jest identyfikowana przez jej unikatowy numer. Stroną kodową (CP) dla języka hebrajskiego jest CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Język jidysz używa tej samej strony kodowej co język hebrajski.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×