Funkcje Min i Max

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca minimalną lub maksymalną wartość ze zbioru wartości zawartych w określonym polu kwerendy.

Składnia

Min( expr )

Max( expr )

Symbol zastępczy wyrażenie reprezentuje wyrażenie tekstowe opisujące pole zawierające dane, które ma zostać obliczony lub wyrażenie, które wykonuje obliczenia przy użyciu danych w tym polu. Argumenty wyrażenie może zawierać nazwę pola tabeli, stała lub funkcja (które mogą być wewnętrzna lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie w jednym z innych funkcji agregujących SQL).

Spostrzeżenia

Funkcje Min i Max służy do określenia najmniejszą i największą wartość w polu według wybranej metody agregacji lub grupowania. Aby zwrócić koszt frachtu najniższych i najwyższych można na przykład korzystania z tych funkcji. Jeśli jest określony parametr agregacji, jest używana cała tabela.

Można także używać Min i Max w wyrażeniu kwerendy oraz w właściwości SQL definicja zapytania obiektu lub podczas tworzenia obiektu Recordset opartego na kwerendzie SQL.Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×