Funkcje Int, Fix

Zwracają część całkowitą liczby.

Składnia

Int(liczba)

Fix(liczba)

Wymagany argumentliczba musi być wartością typu rzeczywisty typ danych lub dowolnym prawidłowym wyrażenie numeryczne. Jeśli argument liczba zawiera wartość Null, funkcja zwraca wartość Null.

Spostrzeżenia

Funkcje Int i Fix usuwają część ułamkową argumentu liczba i zwracają wynikową wartość całkowitą.

Funkcje Int i Fix różnią się tym, że jeśli argument liczba jest ujemny, funkcja Int zwróci pierwszą ujemną liczbę całkowitą mniejszą niż wartość liczba lub równą tej wartości, natomiast funkcja Fix zwróci pierwszą ujemną liczbą całkowitą większą niż wartość liczba lub równą tej wartości. Funkcja Int konwertuje na przykład wartość -8,4 na -9, a funkcja Fix konwertuje wartość -8,4 na -8.

Instrukcja Fix(number) jest odpowiednikiem instrukcji:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, należy wybrać pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadzić odpowiednie słowa kluczowe w polu wyszukiwania.

Ten przykład ilustruje sposób zwracania części całkowitych liczb za pomocą funkcji Int i Fix. W przypadku argumentów będących liczbami ujemnymi funkcja Int zwróci pierwszą ujemną liczbę całkowitą mniejszą niż podana liczba lub równą tej liczbie, natomiast funkcja Fixzwróci pierwszą ujemną liczbę całkowitą większą niż podana liczba lub równą tej liczbie.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.
Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×