Funkcje Int, Fix

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca część całkowitą liczby.

Składnia

Int ( number )

Rozwiązać ( numer )

Liczba argument jest typu Podwójna lub dowolne prawidłowe wyrażenie numeryczne. Jeśli Liczba zawiera wartości Null, zostanie zwrócona wartość Null .

Spostrzeżenia

Int i Naprawianie Usuń część ułamkowa liczby i zwracana wartość wynikowa liczby całkowitej.

Różnica między Int i Naprawianie Jeśli Liczba jest ujemna, Int zwracanych jest pierwszy ujemna liczba całkowita mniejsza niż lub równa numerrozwiązać zwraca pierwszy ujemna liczba całkowita większa lub równa liczbie na przykład, Int konwertuje-8.4 -9 i Naprawianie konwertuje-8.4 -8.

Naprawianie (Liczba) jest równoważna:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie pokazano, jak funkcje Int i Naprawianie zwracają części całkowitych liczb. W przypadku ujemna argumentu number funkcji Int zwraca pierwszy ujemna liczba całkowita mniejsza niż lub równa numer; Funkcja rozwiązać zwraca pierwszy ujemna liczba całkowita większa lub równa liczbie.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×