Funkcje DFirst, DLast

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcje DFirst , DLast a służy do zwrócenia przypadkowego rekordu z określonego pola w tabeli lub kwerendzie, gdy jest potrzebna dowolna wartość z tego pola. W formularzu lub raporcie, należy użyć funkcji Funkcje DFirst i DLast w makro, module, wyrażeniu kwerendy lub kontrolka obliczeniowa.

Składnia

Funkcje DFirst ( wyrażenie domena [kryteria] )

DLast ( wyrażenie domena [kryteria] )

Funkcje DFirst i DLast występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie identyfikujące pole, z której ma zostać znaleziona pierwsza lub ostatnia wartość. Może to być albo wyrażenie tekstowe identyfikujące pole tabeli lub kwerendy lub wyrażenie, które wykonuje obliczenia na danych w tym polu. W exCenamożesz umieścić nazwę pola w tabeli, formant w formularzu, stałą lub funkcję. Jeśli wyrażenie zawiera funkcję, może to być agregująca domeny wbudowane lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie inna ani funkcji agregacji języka SQL.

domena

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, identyfikujące zestaw rekordów stanowiący domenę.

kryteria

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe, służąca do ograniczania zakresu danych, na którym jest wykonywana funkcja DFirst lub DLast . Na przykład kryteria są często odpowiednikiem klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL, bez wyrazu miejsce, w którym. W przypadku pominięcia kryteriaFunkcje DFirst i DLast obliczają wyrażenie całej domeny. Wszystkie pola, który znajduje się w kryteriach należy również pole domeny; w przeciwnym razie funkcje DFirst , DLast a zwracają zawiera wartości Null.


Uwagi

Uwaga: Jeśli chcesz zwrócić pierwszy lub ostatni rekord w zestawie rekordów (jest, domena ), należy utworzyć kwerendę posortowaną rosnąco lub malejąco i ustawić właściwość TopValues 1. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat właściwość TopValues . W module Visual Basic for Applications (VBA) możesz utworzyć obiekt ADO rekordów i użyj metody MoveFirst lub MoveLast , aby zwrócić pierwszy lub ostatni rekord w zestawie rekordów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×