Zaawansowane funkcje JEŻELI

Funkcje ŚREDNIA.WARUNKÓW i JEŻELI.BŁĄD

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW zwraca średnią wartość wszystkich komórek spełniających wiele kryteriów. Funkcja JEŻELI.BŁĄD zwraca określoną wartość w przypadku zwrócenia błędu przez funkcję ŚREDNIA.WARUNKÓW.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zagnieżdżanie funkcji w funkcji

JEŻELI, funkcja

SUMA.WARUNKÓW, funkcja

LICZ.WARUNKI, funkcja

ŚREDNIA.WARUNKÓW, funkcja

JEŻELI.BŁĄD, funkcja

Ustalę teraz średnią sprzedaż według regionów

w przypadku sprzedawców mających co najmniej 50 zamówień.

Umożliwia to funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW.

Zaznaczę zakres komórek do uśrednienia.

W tym przypadku komórki od D2 do D7 w kolumnie Sprzedaż.

Nacisnę klawisz F4, aby zamienić to w bezwzględne odwołanie do komórek.

Zaznaczę pierwszy zakres komórek do sprawdzenia,

czyli zakres komórek w kolumnie Region.

Wybiorę kryteria sprawdzania zakresu — w tym przypadku wartość Wschód w komórce F2.

Następnie zaznaczę zakres komórek z liczbami zamówień

oraz odpowiednie kryteria.

W regionie Północ średnia sprzedaż w przypadku sprzedawców mających co najmniej 50 zamówień

wynosi 63 370 zł.

Zobaczmy, jak to działa. Ta funkcja działa podobnie do funkcji SUMA.WARUNKÓW.

Najpierw funkcja sprawdza, ile komórek w kolumnie Region zawiera nazwę określonego regionu.

W tym przykładzie: Północ.

Są dwie takie komórki — Roman i Dominik to sprzedawcy z regionu Północ.

Funkcja SUMA.WARUNKÓW sprawdza, dla ilu spośród tych komórek liczba zamówień jest większa niż lub równa 50.

W regionie Północ jest tak w przypadku Romana i Dominika.

Na koniec funkcja oblicza średnie komórek z zakresu komórek w kolumnie Sprzedaż,

dla których są spełnione wszystkie odpowiednie kryteria.

Średnia sprzedaż Romana i Dominika wynosi 63 370 zł.

Dla wartości średniej w regionie Południe jest zwracany błąd dzielenia przez zero.

Za chwilę pokażę, co z tym zrobić.

Funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW zwraca średnią wartość wszystkich komórek spełniających wiele kryteriów.

Oto składnia funkcji ŚREDNIA.WARUNKÓW.

Argument średnia_zakres jest wymagany. Określa co najmniej jedną komórkę do uśrednienia.

Wartości puste i tekst są ignorowane.

Argument kryteria_zakres1 jest wymagany. Określa pierwszy sprawdzany zakres.

Argument kryteria1 jest wymagany. Są to kryteria sprawdzania zakresu kryteria_zakres1.

Argumenty kryteria_zakres2, kryteria2 i kolejne są opcjonalne.

Każda z komórek w zakresie średnia_zakres

jest używana do obliczenia średniej tylko wówczas,

gdy wszystkie określone kryteria są dla niej prawdziwe.

Każdy zakres kryteria_zakres musi mieć taki sam rozmiar i kształt jak zakres średnia_zakres.

W kryteriach można stosować znaki wieloznaczne: znak zapytania i gwiazdkę.

Jak widzieliśmy, dla wartości średniej w regionie Południe jest zwracany błąd dzielenia przez zero.

Aneta jest jedynym sprzedawcą w regionie Południe i ma mniej niż 50 zamówień.

Jeśli żadna z komórek nie spełnia wszystkich kryteriów,

funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW zwróci błąd dzielenia przez zero (#DZIEL/0!).

Za pomocą funkcji JEŻELI.BŁĄD można ulepszyć formułę

w taki sposób, aby obsługiwała ten i inne błędy.

Umieszczę funkcję ŚREDNIA.WARUNKÓW wewnątrz funkcji JEŻELI.BŁĄD.

Funkcja JEŻELI.BŁĄD zwraca określoną wartość — w tym przypadku BRAK — jeśli funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW zwróciła błąd.

W przeciwnym razie funkcja zwraca wynik formuły.

Jak widać, dla regionu Południe nie jest już zwracany błąd.

Oto składnia funkcji JEŻELI.BŁĄD.

Argument „wartość” jest wymagany. Jest on sprawdzany w poszukiwaniu błędu.

Argument wartość_jeżeli_błąd również jest wymagany.

Określa wynik funkcji JEŻELI.BŁĄD w przypadku zwrócenia błędu przez argument „wartość”.

Teraz wiesz, jak używać różnych funkcji JEŻELI w programie Excel.

Oczywiście zawsze można nauczyć się czegoś więcej.

Dlatego warto zapoznać się z podsumowaniem kursu na jego końcu, a przede wszystkim warto samodzielnie odkrywać program Excel 2013.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×