Funkcja Weekday

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą liczbę całkowitą odpowiadającą dniu tygodnia.

Składnia

Weekday ( Data [; pierwszy_dzień_tygodnia ] )

W składni funkcji dzień.TYG występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Data

Wymagane. Wariant, wyrażenie numeryczne, wyrażenie tekstowe lub dowolną ich kombinacją może oznaczać daty. Jeśli Data zawiera wartość Null, zostanie zwrócona wartość Null .

pierwszy_dzień_tygodnia

Opcjonalnie. stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli nie zostanie określony, przyjmowana jest wartość stałej vbSunday .


Ustawienia

Argument pierwszy_dzień_tygodnia ma następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia NLS API.

stałej vbSunday

1

Niedzieli (domyślnie)

stałej vbMonday

2

Poniedziałek

vbTuesday

3

Wtorek

vbWednesday

4

Środa

vbThursday

5

Czwartek

vbFriday

6

Piątek

vbSaturday

7

Sobota


Zwraca wartości

Funkcja Weekday może zwrócić jedną z następujących wartości:

Stała

Wartość

Opis

stałej vbSunday

1

Niedziela

stałej vbMonday

2

Poniedziałek

vbTuesday

3

Wtorek

vbWednesday

4

Środa

vbThursday

5

Czwartek

vbFriday

6

Piątek

vbSaturday

7

Sobota


Spostrzeżenia

Jeśli ustawienie właściwości Kalendarz jest gregoriański, zwrócona liczba całkowita reprezentuje gregoriański dnia tygodnia argumentowi data. Jeśli jest używany kalendarz Hidżry, zwrócona liczba całkowita reprezentuje Hidżry dnia tygodnia argumentowi data. Dat Hidżry liczba argumentów jest dowolne wyrażenie liczbowe, który może oznaczać daty i godziny od 1-1-100 (2 sierpnia 718) do 4 i 3-9666 r. (gregoriańskich 31 grudnia 9999).

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji dzień.TYG uzyskanie dzień tygodnia od określonej daty.

Dim MyDate, MyWeekDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyWeekDay = Weekday(MyDate)
' MyWeekDay contains 4 because
' MyDate represents a Wednesday.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×