Funkcja Val

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca liczby zawarte w ciągu jako wartość liczbową odpowiedniego typu.

Składnia

Val ( ciąg )

Wymagany ciągargument jest dowolne prawidłowe wyrażenie tekstowe.

Spostrzeżenia

Funkcja Val przestaje czytać ciąg od pierwszego znaku, który nie jest rozpoznawana jako część liczby. Symbole i znaki, które często są traktowane jako elementy wartości liczbowych, takich jak znak dolara i przecinek, nie zostaną rozpoznane. Jednak funkcja rozpoznaje podstawa dodanie prefiksu składającego &O (na liczbę ósemkową) i &H (na format szesnastkowy). Wartości pustych, tabulatory i znaki wysuwu wiersza są usuwane z argumentu.

Następujące wyrażenie zwróci wartość 1615198:

Val("    1615 198th Street N.E.")

W poniższym kodzie Val zwraca wartość dziesiętną -1 dla wartości szesnastkowej wyświetlane:

Val("&HFFFF")

Uwaga : Funkcja Val rozpoznaje tylko kropki (.) jako prawidłowy separator dziesiętny. Jeśli są używane różne separatory dziesiętne, tak jak w aplikacjach międzynarodowych, należy użyć CDbl , aby przekonwertować ciąg na liczbę.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Val do zwrócenia liczb zawartych w ciągu.

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Returns 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Returns 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Returns 24.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×