Funkcja Unified Messaging — konfigurowanie opcji Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie”

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Opcji Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie” można użyć, aby nagrać osobiste powitanie poczty głosowej i odtwarzać wiadomości poczty głosowej przez telefon.

Po otrzymaniu wiadomości głosowej do Skrzynki odbiorczej i kliknięciu przycisku Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie” jest używany zdefiniowany numer telefonu. Opcji Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie” można także użyć do tworzenia i edytowania osobistego powitania poczty głosowej.

Uwaga : Ta funkcja wymaga programu Microsoft Exchange Server 2010 lub konto programu Exchange Server 2007. Unified Messaging musi być włączona przez administratora serwera Exchange.

Funkcja Unified Messaging i konto programu Exchange Server 2010

Uwaga : Opcje poczty głosowej dostępne w programie Microsoft Office Outlook 2010 są także dostępne w aplikacji Outlook Web App (OWA).

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Zarządzaj pocztą głosową.

Uwaga : Po otwarciu przeglądarki sieci Web zostanie wyświetlony monit o podanie poświadczeń logowania dla aplikacji OWA.

  1. W polu Wprowadź numer telefonu, który ma być używany do odsłuchiwania poczty głosowej za pomocą funkcji „Odtwarzanie w telefonie” wpisz numer telefonu, który może być używany w systemie do dzwonienia do Ciebie. Wpisz numer dokładnie w taki sposób, w jaki byłby wybierany za pomocą telefonu w biurze, uwzględniając wszelkie prefiksy. Można na przykład wpisać 12345 jako numer wewnętrzny lub 9 (425) 555-0183, aby wybrać numer linii zewnętrznej w biurowym systemie telefonicznym. Nawiasy, myślniki i spacje nie są potrzebne, ale poprawiają czytelność numeru.

Uwaga : Administratorzy programu Exchange mogą zastrzec numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie”. Niedozwolone może być na przykład podawanie numeru telefonu spoza firmy.

Funkcja Unified Messaging i konto programu Exchange Server 2007

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Zarządzaj pocztą głosową.

  3. Kliknij kartę Poczta głosowa.

  4. Kliknij przycisk Zadzwoń.

  5. W oknie dialogowym Odtwarzanie w telefonie wprowadź numer w polu Wybierz numer lub kliknij numer na liście najczęściej używanych numerów telefonów.

Wpisz numer dokładnie w taki sposób, w jaki byłby wybierany za pomocą telefonu w biurze, uwzględniając wszelkie prefiksy. Można na przykład wpisać 12345 jako numer wewnętrzny lub 9 (425) 555-0183, aby wybrać numer linii zewnętrznej w biurowym systemie telefonicznym. Nawiasy, myślniki i spacje nie są potrzebne, ale poprawiają czytelność numeru.

Uwaga : Administratorzy programu Exchange mogą zastrzec numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie”. Niedozwolone może być na przykład podawanie numeru telefonu spoza firmy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×