Funkcja Unified Messaging — konfigurowanie opcji Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie”

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2007. Większość osobistych kont nie należy używać programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont programu Microsoft Exchange i jak ustalić, jaka wersja programu Exchange łączy konta, zobacz z łączy w sekcji Zobacz też. Exchange 2007 administrator należy włączyć funkcję Unified Messaging dla tych poleceń był dostępny.

Można skonfigurować kilka opcji poczty głosowej. Te opcje obejmują resetowanie numeru PIN dostępu głosowego programu Microsoft Office Outlook, powitanie poczty głosowej oraz powiadomienie o nieodebranych połączeniach.

Opcji Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie” można użyć, aby nagrać osobiste powitanie poczty głosowej i odtwarzać wiadomości poczty głosowej przez telefon.

Po otrzymaniu wiadomości głosowej do Skrzynki odbiorczej i kliknięciu przycisku Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie” jest używany zdefiniowany numer telefonu. Opcji Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie” można także użyć do tworzenia i edytowania osobistego powitania poczty głosowej.

Uwaga : Opcje poczty głosowej dostępne w programie Microsoft Office Outlook 2007 są także dostępne w programie Microsoft Office Outlook Web Access.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Poczta głosowa.

  W obszarze Poczta głosowa w polu Numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie” jest wyświetlany bieżący numer funkcji „Odtwarzanie w telefonie”.

 3. Aby zmienić numer lub aby zadzwonić na numer poczty głosowej, kliknij przycisk Zadzwoń.

 4. W oknie dialogowym Odtwarzanie w telefonie wprowadź numer w polu Wybierz numer lub kliknij numer na liście najczęściej używanych numerów telefonów.

  Numery funkcji „Odtwarzanie w telefonie”

  Wpisz numer dokładnie w taki sposób, w jaki byłby wybierany za pomocą telefonu w biurze, uwzględniając wszelkie prefiksy. Można na przykład wpisać 12345 jako numer wewnętrzny, lub 9 (425) 555-0183, aby wybrać numer linii zewnętrznej w biurowym systemie telefonicznym. Nawiasy, myślniki i spacje nie są potrzebne, ale poprawiają czytelność numeru.

 5. Aby zadzwonić na numer poczty głosowej w celu nagrania powitania lub odsłuchać wiadomości, kliknij przycisk Wybierz numer.

  Połączenie telefoniczne jest nawiązywane z numerem telefonu określonym w polu Wybierz numer.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×