Funkcja UBound

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu Liczba długa zawierającą największy dostępny indeks dla wskazanego wymiaru tablica.

Składnia

UBound ( nazwa_tablicy [Wymiar ] )

W składni funkcji UBound występują następujące argumenty:

Argument

Opis

nazwa_tablicy

Wymagane. Nazwa tablicy zmienna; wykonuje standardowe konwencje nazewnictwa zmiennych.

wymiarów

Opcjonalnie. Wariant (Długa). Liczba całkowita wskazująca granica górna który wymiar jest zwracana. Wpisz 1 jako wymiar 2 dla drugiego i tak dalej. Jeśli Wymiar jest pominięty, przyjmowana jest wartość 1.


Spostrzeżenia

Funkcja UBound jest używana z funkcja LBound w celu określenia rozmiaru tablicy. Funkcja LBound do znalezienia dolnego ograniczenia wymiaru tablicy.

UBound zwraca następujące wartości dla tablicy o następujących wymiarach:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Instrukcja

Wartość zwracana

UBound(A, 1)

100

UBound(A, 2)

3

UBound(A, 3)

4


Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji UBound ustalenie największą dostępną wartość indeksu wskazanego wymiaru tablicy.

Dim Upper
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Upper = UBound(MyArray, 1) ' Returns 10.
Upper = UBound(MyArray, 3) ' Returns 20.
Upper = UBound(AnyArray) ' Returns 10.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×