Funkcja TypeName

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca ciąg , który zawiera informacje o zmienna.

Składnia

TypeName ( varname )

Wymagane nazwa_zmiennejargument jest wartość typu Wariant zawierającą dowolną zmienną oprócz zmiennej typu zdefiniowane przez użytkownika.

Spostrzeżenia

Ciąg zwracany przez TypeName może być dowolną z następujących czynności:

Zwracany ciąg

Zmienna

Typ obiektu

Obiekt, którego typ jest Typ obiektu

Byte

Bajt

Liczba całkowita

Liczba całkowita

Długie

Liczba całkowita długa

Single

Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji

Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji

Waluta

Wartość waluty

Decimal

Wartość dziesiętną:

Data

Wartość daty

Ciąg

Ciąg

wartość logiczna

Wartość logiczna

Błąd

Wartości błędu

puste

Niezainicjowane

Null

Brak prawidłowych danych

Obiekt

Obiektu

Nieznany

Obiekt, którego typ jest nieznany

Nic

Zmienna obiektu, która nie odwołuje się do obiektu


Jeśli nazwa_zmiennej jest tablica, zwracany ciąg może być jednym z możliwych zwracanych ciągów (lub Wariant) z pustymi nawiasami dołączana. Na przykład jeśli nazwa_zmiennej jest tablicą liczb całkowitych, TypeName zwraca "Integer()".

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja TypeName zwraca informacje o zmiennej.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×