Funkcja Switch

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wyznacza wartość listy wyrażeń i zwraca wartość typu wariant lub wyrażenie skojarzone z pierwszym wyrażeniem na liście, które ma wartość Prawda.

Składnia

Przełącz ( wyrażenie-1, wartość-1 [wyrażenie-2, wartość-2 ]... [; wyrażenie-n, wartość n ] )

W składni funkcji Przełącz występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie typu Variant, który ma zostać obliczony.

wartość

Wymagane. Wartość lub wyrażenie, które ma zostać zwrócona, jeśli odpowiednie wyrażenie ma wartość PRAWDA.


Spostrzeżenia

Na liście przełącznik funkcji argument składa się z par wyrażeń i wartości. Wyrażenia są przetwarzane od lewej do prawej i zwracana jest wartość skojarzone z pierwszym wyrażeniem, które dają wynik PRAWDA . Jeśli elementy nie są poprawnie sparowane, występuje błąd czasu wykonania. Na przykład jeśli wyrażenie-1 jest prawdziwe, Przełącz zwraca wartość-1. Jeśli 1 Wyrażenie jest fałszywe, ale dotyczy wyrażenie-2, Przełącz zwraca wartość 2i tak dalej.

Przełączanie zwraca wartość Null, jeśli:

  • Brak wyrażenia jest PRAWDA.

  • Pierwsze wyrażenie PRAWDA ma odpowiedniej wartości, która ma wartość Null.

Przełączanie oblicza wszystkie wyrażenia, mimo że zwracany jest tylko jeden z nich. Z tego powodu należy wyszukiwać niepożądane po stronie. Na przykład jeśli obliczenie dowolnego wyrażenia w wyniku dzielenie przez zero, wystąpi błąd.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji przełączania , aby zwrócić nazwę języka, która odpowiada nazwie miasta.

Function MatchUp (CityName As String)
Matchup = Switch(CityName = "London", "English", _
CityName = "Rome", "Italian", _
CityName = "Paris", "French")
End Function

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×