Funkcja Sum

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca sumę zestawu wartości zawartych w określonym polu kwerendy.

Składnia

Sum( expr )

Symbol zastępczy wyrażenie reprezentuje wyrażenie tekstowe opisujące pole zawierającej dane liczbowe, które chcesz dodać lub wyrażenie, które wykonuje obliczenia przy użyciu danych w tym polu. Argumenty wyrażenie może zawierać nazwę pola tabeli, stała lub funkcja (które mogą być wewnętrzna lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie w jednym z innych funkcji agregujących SQL).

Spostrzeżenia

Funkcja Sum sumowane wartości w polu. Na przykład można używać funkcji Suma w celu określenia całkowitego kosztu frachtu.

Funkcja Suma ignoruje rekordy, które zawierają wartość Null pola. W poniższym przykładzie pokazano, jak można obliczyć sumę iloczynów pól UnitPrice i Quantity:

SELECT Sum(UnitPrice * Quantity) AS [Total Revenue]
FROM [Order Details];

Za pomocą funkcji Suma w wyrażeniu kwerendy. Można to wyrażenie we właściwości SQLdefinicja zapytania obiektu lub podczas tworzenia rekordów na podstawie SQL kwerendy.Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×