Funkcja StrConv

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) przekonwertowaną zgodnie z ustawieniami.

Składnia

StrConv ( ciąg, konwersja [LCID ] )

W składni funkcji StrConv występują następujące argumenty:

Argument

Opis

ciąg

Wymagane. Ciąg wyrażenie ma zostać przekonwertowany.

Konwersja

Wymagane. Liczba całkowita. Suma wartości określających typ konwersji do wykonania.

IDENTYFIKATOR LCID

Opcjonalnie. Identyfikator ustawień regionalnych, jeśli różni się od systemowego identyfikatora ustawień regionalnych. (Systemowego identyfikatora ustawień regionalnych to ustawienie domyślne).


Ustawienia

Ustawieniaargumentkonwersjisą następujące:

Stała

Wartość

Opis

vbUpperCase

1

Konwertuje ciąg na wielkie litery.

vbLowerCase

2

Konwertuje ciąg na małe litery.

vbProperCase

3

Konwertuje pierwszą literę każdego wyrazu w ciągu na wielkie litery.

vbWide *

4 *

Konwertuje wąskie (jednobajtowe) znaki w ciągu na znaki szerokie (dwubajtowe).

vbNarrow *

8 *

Konwertuje znaki szerokie (dwubajtowe) w ciągu, aby zawęzić zakres znaków (jednobajtowe).

vbKatakana **

16 **

Konwertuje znaki Hiragana w ciągu na znaki Katakana.

vbHiragana **

32 **

Konwertuje znaki Katakana w ciągu na znaki Hiragana.

vbUnicode

64

Konwertuje ciąg Unicode przy użyciu domyślnej strony kodowej systemu. (Nie jest dostępna na komputerze Macintosh.)

vbFromUnicode

128

Konwertuje ciąg z Unicode domyślną stronę kodową systemu. (Nie jest dostępna na komputerze Macintosh.)


* Dotyczy tylko ustawień regionalnych Azji Wschodniej.

** Ma zastosowanie tylko do Japonii.

Uwaga : Te stałe są określane w języku Visual Basic for Applications (VBA). W wyniku ich może być używana w dowolnym w kodzie zamiast rzeczywistych wartości. Większość można łączyć, na przykład vbUpperCase + vbWide, z wyjątkiem są wzajemnie wykluczających się, na przykład vbUnicode + vbFromUnicode. Stałe vbWide, vbNarrow, vbKatakanai vbHiragana , powodują błędy wykonania w miejsce, w którym nie mają one zastosowania ustawień regionalnych.

Oto separatorów wyrazów prawidłową dla z.wielkiej: wartości Null (Chr$(0)), tabulator poziomy (Chr$(9)), wysuwu wiersza (Chr$(10)), karta pionowa (Chr$(11)), Nowa strona (Chr$(12)), powrotu karetki (Chr$(13)), spacji (SBCS) (Chr$(32)). Rzeczywista wartość dla spacji zależy od kraju/regionu dla zestaw znaków dwubajtowych.

Spostrzeżenia

Podczas konwertowania tablicy bajtów w formacie ANSI do ciągu, należy użyć funkcji StrConv . Podczas konwertowania takiej tablicy w formacie Unicode, należy użyć instrukcji przypisania.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji StrConv , aby przekonwertować ciąg Unicode na ciąg ANSI.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×