Funkcja StrConv

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) przekonwertowaną zgodnie z ustawieniami.

Składnia

StrConv ( ciąg, konwersja [LCID ] )

W składni funkcji StrConv występują następujące argumenty:

Argument

Opis

ciąg

Wymagane. Ciąg wyrażenie ma zostać przekonwertowany.

Konwersja

Wymagane. Liczba całkowita. Suma wartości określających typ konwersji do wykonania.

Identyfikator LCID

Opcjonalnie. Identyfikator ustawień regionalnych, jeśli różni się od systemowego identyfikatora ustawień regionalnych. (Systemowego identyfikatora ustawień regionalnych to ustawienie domyślne).


Ustawienia

Ustawieniaargumentkonwersjisą następujące:

Stała

Wartość

Opis

vbUpperCase

1

Konwertuje ciąg na wielkie litery.

vbLowerCase

2

Konwertuje ciąg na małe litery.

vbProperCase

3

Konwertuje pierwszą literę każdego wyrazu w ciągu na wielkie litery.

vbWide *

4 *

Konwertuje wąskie (jednobajtowe) znaki w ciągu na znaki szerokie (dwubajtowe).

vbNarrow *

8 *

Konwertuje znaki szerokie (dwubajtowe) w ciągu, aby zawęzić zakres znaków (jednobajtowe).

vbKatakana **

16 **

Konwertuje znaki Hiragana w ciągu na znaki Katakana.

vbHiragana **

32 **

Konwertuje znaki Katakana w ciągu na znaki Hiragana.

vbUnicode

64

Konwertuje ciąg Unicode przy użyciu domyślnej strony kodowej systemu. (Nie jest dostępna na komputerze Macintosh.)

vbFromUnicode

128

Konwertuje ciąg z Unicode domyślną stronę kodową systemu. (Nie jest dostępna na komputerze Macintosh.)


* Dotyczy tylko ustawień regionalnych Azji Wschodniej.

** Ma zastosowanie tylko do Japonii.

Uwaga: Te stałe są określane w języku Visual Basic for Applications (VBA). W wyniku ich może być używana w dowolnym w kodzie zamiast rzeczywistych wartości. Większość można łączyć, na przykład vbUpperCase + vbWide, z wyjątkiem są wzajemnie wykluczających się, na przykład vbUnicode + vbFromUnicode. Stałe vbWide, vbNarrow, vbKatakanai vbHiragana , powodują błędy wykonania w miejsce, w którym nie mają one zastosowania ustawień regionalnych.

Oto separatory prawidłową programu word dla z.wielkiej: wartości Null (Chr$(0)), tabulator poziomy (Chr$(9)), wysuwu wiersza (Chr$(10)), tabulacji pionowej (Chr$( 11)), Nowa strona (Chr$(12)), powrotu karetki (Chr$(13)), spacji (SBCS) (Chr$(32)). Rzeczywista wartość dla spacji zależy od kraju/regionu dla zestaw znaków dwubajtowych.

Uwagi

Podczas konwertowania tablicy bajtów w formacie ANSI do ciągu, należy użyć funkcji StrConv . Podczas konwertowania takiej tablicy w formacie Unicode, należy użyć instrukcji przypisania.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji StrConv , aby przekonwertować ciąg Unicode na ciąg ANSI.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×