Funkcja StrComp

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu Wariant (Liczba całkowita) wskazującą wynik wyrażenie tekstowe.

Składnia

StrComp ( ciąg1, ciąg2 [Porównanie ] )

W składni funkcji StrComp występują następujące argumenty:

Argument

Opis

ciąg1

Wymagane. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu.

ciąg2

Wymagane. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu.

Porównaj

Opcjonalnie. Określa typ porównania ciągów. Jeśli Porównanieargument ma wartość Null, wystąpi błąd. W przypadku pominięcia PorównaniePorównanie opcji ustawienie określa typ porównania.


Ustawienia

Ustawienia argumentu Porównanie są następujące:

Stała

Wartość

Opis

vbUseCompareOption

-1

Wykonuje porównanie przy użyciu ustawienia instrukcji Porównanie opcji .

vbBinaryCompare

0

Wykonuje porównanie binarne.

vbTextCompare

1

Wykonuje porównanie tekstowe.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 tylko. Wykonuje porównanie na podstawie informacji w bazie danych.


Zwraca wartości

Funkcja StrComp występują następujące zwracane wartości:

If

StrComp zwraca

ciąg1 jest mniejsza niż ciąg2

-1

ciąg1 jest równe ciąg2

0

ciąg1 jest większa niż ciąg2

1

ciąg1 lub ciąg2 ma wartość Null

Wartości null


Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja StrComp zwraca wynik porównania ciągów. Jeśli trzeci argument ma wartość 1, wykonywane jest porównanie tekstowe; Jeśli wartość trzeciego argumentu jest 0 lub jest pominięty, wykonywane jest porównanie binarne.

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×