Funkcja Str

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) odpowiadającą liczbie.

Składnia

Str ( number )

Liczba argument jest typu Liczba długa zawierającą dowolne prawidłowe wyrażenie numeryczne.

Spostrzeżenia

Gdy liczby są konwertowane na ciągi, spacje wiodące jest zawsze zarezerwowane dla znak liczby. Jeśli Liczba jest dodatnia, zwracany ciąg zawiera spacje wiodące i znak plus jest domyślny.

Aby przekonwertować wartości liczbowe, które mają być sformatowany jako daty, godziny lub waluty lub w innych formatach zdefiniowane przez użytkownika, należy użyć funkcji Format . W odróżnieniu od Strfunkcji Format nie zawiera spacje wiodące znaku liczby.

Uwaga: Funkcja Str rozpoznaje tylko kropkę (.) jako prawidłowy separator dziesiętny. Gdy mogą być używane różne separatory dziesiętne (na przykład w aplikacjach międzynarodowych), wykonaj CStr do konwertowania wartości ciągu znaków.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja Str zwraca ciąg reprezentujący liczby. Jeśli liczba jest konwertowana na ciąg, spacje wiodące jest zawsze zarezerwowane dla znaku.

Dim MyString
MyString = Str(459) ' Returns " 459".
MyString = Str(-459.65) ' Returns "-459.65".
MyString = Str(459.001) ' Returns " 459.001".

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×