Funkcja Str

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) odpowiadającą liczbie.

Składnia

Str ( numer )

Liczba argument jest typu Liczba długa zawierającą dowolne prawidłowe wyrażenie numeryczne.

Uwagi

Gdy liczby są konwertowane na ciągi, spacje wiodące jest zawsze zarezerwowane dla znak liczby. Jeśli Liczba jest dodatnia, zwracany ciąg zawiera spacje wiodące i znak plus jest domyślny.

Aby przekonwertować wartości liczbowe, w którym chcesz sformatowanych jako daty, godziny lub waluty lub w innych formatach zdefiniowane przez użytkownika, należy użyć funkcji Format . W odróżnieniu od Strfunkcji Format nie zawiera spacje wiodące znaku liczby.

Uwaga: Funkcja Str rozpoznaje tylko kropkę (.) jako prawidłowy separator dziesiętny. Gdy mogą być używane różne separatory dziesiętne (na przykład w aplikacjach międzynarodowych), wykonaj CStr do konwertowania wartości ciągu znaków.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja Str zwraca ciąg reprezentujący liczby. Jeśli liczba jest konwertowana na ciąg, spacje wiodące jest zawsze zarezerwowane dla znaku.

Dim MyString
MyString = Str(459) ' Returns " 459".
MyString = Str(-459.65) ' Returns "-459.65".
MyString = Str(459.001) ' Returns " 459.001".
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×