Funkcja Spc

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Używać z instrukcji Print # lub metody Print , aby zmienić położenie danych wyjściowych.

Składnia

Spc ( n )

Wymagane nargument jest Liczba spacji do wstawienia przed wyświetleniem lub wydrukowaniem następnego wyrażenie na liście.

Uwagi

Jeśli n nie jest mniejsza od szerokości wiersza wyjściowego, następną pozycję wydruku poniższą liczbie wydrukowanych spacji. Jeśli n nie jest większa od szerokości wiersza wyjściowego, Spc oblicza następną pozycję wydruku przy użyciu formuły:

bieżąca_pozycja_wydruku + (n Mod szerokości)

Na przykład jeśli bieżącej pozycji drukowania jest 24 szerokości wiersza wyjściowego jest 80 i określ Spc(90), wydruk rozpocznie się od pozycji 34 (bieżąca pozycja wydruku + reszta z dzielenia 90/80). Jeśli różnica między bieżącą pozycją wydruku a szerokością wiersza danych wyjściowych jest mniejsza niż n (lub n Mod szerokości), funkcja Spc pominie początek następnego wiersza i wygeneruje spacje równe n — (Szerokośćbieżąca_pozycja_wydruku).

Uwaga : Upewnij się, że kolumny tabel są wystarczająco szeroka, aby pomieścić szerokie litery.

Używasz metody Print z czcionką proporcjonalną szerokość znaków spacji drukowanych funkcja Spc jest zawsze średnią szerokości wszystkich znaków w punktowym rozmiarze wybranej czcionki. Istnieje jednak nie korelacji między liczbą wydrukowanych znaków i liczba kolumn o stałej szerokości zajmowanych przez te znaki. Na przykład Wielka litera W zajmuje więcej niż jedną kolumnę o stałej szerokości a mała litera i zajmuje mniej niż jedną kolumnę o stałej szerokości.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja Spc Umieść dane wyjściowe w pliku i w oknie natychmiastowe .

' The Spc function can be used with 
' the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
Print #1, "10 spaces between here"; Spc(10); "and here."
Close #1 ' Close file.

Następująca instrukcja powoduje, że tekst, który ma być drukowane w oknie natychmiastowe (przy użyciu metody Print ), poprzedzony 30 spacje.

Debug.Print Spc(30); "Thirty spaces later..."

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×