Funkcja Sin

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą sinus kąta.

Składnia

Sin ( numer )

Liczba argument jest typu Podwójna lub dowolne prawidłowe wyrażenie numeryczne określającym kąt wyrażony w radianach.

Uwagi

Funkcja Sin przyjmuje kąt i zwraca współczynnik długości dwóch boków trójkąta prostokątnego. Stosunek jest długością przeciwległej kąt podzielona przez długości przeciwprostokątnej.

Wynik należy do zakresu od -1 do 1.

Aby skonwertować stopnie na radiany, należy pomnożyć stopni przez pi /180. Aby przekonwertować radiany na stopnie, należy pomnożyć radianach przez 180/pi.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Sin Zwraca sinus kąta.

Dim MyAngle, MyCosecant
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MyCosecant = 1 / Sin(MyAngle) ' Calculate cosecant.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×