Funkcja SYD

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą Suma wszystkich lat amortyzacji cyfr amortyzację środka trwałego za dany okres.

Składnia

SYD ( koszt, odzysk, życia, okres )

W składni funkcji SYD występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Koszt

Wymagane. Podwójne określający początkowy koszt środka trwałego.

odzyskana

Wymagane. Podwójne określając wartość środka trwałego na końcu okresu użytkowania.

życia

Wymagane. Podwójne określający długość okresu użytkowania środka trwałego.

okres

Wymagane. Podwójna precyzja określającą okres dla którego trwałego amortyzacja jest obliczana.


Uwagi

Argumenty życia i okresu musi być wyrażona w tej samej jednostki. Na przykład jeśli życia jest podany w miesiącach, okresu również należy w miesiącach. Wszystkie argumenty muszą być liczbami dodatnimi.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji SYD Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie podane zasobu początkowy koszt (InitCost), to wartość na koniec okresu użytkowania środków trwałych (SalvageVal) i środka trwałego w lata (LifeTime). Okres w latach, dla których amortyzacja jest obliczana jest PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×