Funkcja Replace

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu ciąg , w której ciąg określony został zamieniony na inny podciąg określoną liczbę razy.

Składnia

Zamienianie ( wyrażenie, Znajdź, Zamień [rozpoczęcia ] [Liczba ] [Porównanie ] )

W składni funkcji Zastąp występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, zawierające podciąg, aby zamienić.

Znajdowanie

Wymagane. Poszukiwany podciąg.

zamienianie

Wymagane. Wymiana podciąg.

Rozpoczynanie

Opcjonalnie. Pozycja w wyrażeniu miejsce, w którym ma się rozpocząć wyszukiwanie podciągu. Jeśli pominięty, przyjmowana jest wartość 1.

Liczba

Opcjonalnie. Liczba zamian podciągów do wykonania. Jeśli pominięty, wartością domyślną jest 1, co oznacza wykonanie wszystkich możliwych zamian.

Porównaj

Opcjonalnie. Wartość liczbowa, wskazująca rodzaj porównywania podczas przeszukiwania podciągów. W sekcji Ustawienia dla wartości.


Ustawienia

Argument Porównanie może mieć następujące wartości:

Stała

Wartość

Opis

vbUseCompareOption

– 1

Wykonuje porównanie przy użyciu ustawienia instrukcji Porównanie opcji .

vbBinaryCompare

0

Wykonuje porównanie binarne.

vbTextCompare

1

Wykonuje porównanie tekstowe.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 tylko. Wykonuje porównanie na podstawie informacji w bazie danych.


Zwraca wartości

Zamienianie zwraca następujące wartości:

If

Funkcja ZASTĄP zwraca wartość

wyrażenie jest o zerowej długości

Ciąg o zerowej długości ("")

wyrażenie ma wartość Null

Błąd.

Dowiedz się o zerowej długości

Kopia wyrażenia.

Zamień jest o zerowej długości

Kopia wyrażenie z wszystkich wystąpień Znajdź usunięte.

Rozpocznij > Len (wyrażenia)

Ciąg o zerowej długości.

Liczba jest równa 0

Kopia wyrażenia.


Spostrzeżenia

Zwracana wartość funkcji Zastąp jest ciągiem z podstawianie wprowadzone, które rozpoczyna się od pozycji określony przez Rozpoczynanie i i kończy się na końcu ciągu wyrażenia . Nie jest kopię oryginalnego ciągu od początku do końca.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×