Funkcja Partition

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu Wariant (ciąg) wskazujący miejsce występowania liczby w ramach serii obliczeniowe zakresów.

Składnia

Partycją ( numer, uruchom, Zatrzymaj, interwał)

W składni funkcji Partition występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Liczba

Wymagane. Liczba całkowita, która ma zostać obliczony pod kątem zgodności z zakresów.

Rozpoczynanie

Wymagane. Liczba całkowita, która jest początek całego zakresu liczb. Liczba nie może być mniejszy niż 0.

zatrzymywanie

Wymagane. Liczba całkowita, która jest na koniec całego zakresu liczb. Liczba nie może być równa lub mniejsza niż start.

Interwał

Wymagane. Liczba całkowita określająca rozmiar partycje w całym zakresie liczb (między Uruchom i sgóry).


Uwagi

Funkcja Partition identyfikuje określony zakres, w którym przypada numer i zwraca wartość typu Wariant (ciąg) opisującą ten zakres. Funkcja Partition jest najbardziej przydatna w kwerendach. Można utworzyć kwerendę wybierającą, pokazujący, ile zamówień mieści się w różnych zakresach, na przykład, wartości w kolejności od 1 do 1000, 1001 do 2000 i tak dalej.

W poniższej tabeli pokazano, jak są zakresy określona przy użyciu trzech zestawów argumentów uruchomić, zatrzymaći Interwał . Pola w kolumnach pierwszy zakres i ostatni zakres Pokaż Partition zwraca. Zakresy są reprezentowane przez lowervalue:wartość_górna, miejsce, w którym dolnej granicy (lowervalue) zakresu jest oddzielone od górnej granicy (wartość_górna) zakresu dwukropkiem (:).

Rozpoczynanie

zatrzymywanie

Interwał

Przed pierwszym

Pierwszy zakres

Ostatni zakres

Po ostatnim

0

99

5

": -1"

"0: 4"

"95: 99"

"100:"

20

199

10

": 19"

"20:29"

"190: 199"

"200:"

100

1010

20

": 99"

"100: 119"

"1000: 1010"

"1011:"


W powyższej tabeli trzeci wiersz wyświetla wynik, gdy uruchamiać i zatrzymywać definiują zestaw liczb, którego nie można równomiernie podzielić według okresu. Ostatni zakres jest rozszerzony zatrzymać (11 liczb) nawet Interwał to 20.

W razie potrzeby Partition zwraca zakres z wystarczającą liczbą spacji początkowych dzięki istnieją tę samą liczbę znaków z lewej i z prawej strony dwukropek znaki zatrzymaćplus jeden. Dzięki temu, że jeśli używasz partycją z inne numery tekstu będzie obsługiwane poprawnie podczas wykonywanych później operacji sortowania.

Jeśli Interwał wynosi 1, zakres jest liczba: liczba, niezależnie od tego, uruchamiać i zatrzymywać argumentów. Na przykład jeśli Interwał wynosi 1, Liczba jest 100 i Zatrzymywanie wynosi 1000, partycją zwraca "100: 100".

Jeśli dowolna część ma wartość Null, partycją zwraca wartość Null.

Przykład

W tym przykładzie założono, że masz tabelę zamówienia, która zawiera pole Freight. Tworzy procedurę wyboru, która oblicza liczbę zamówień, dla których koszty frachtu należą do kilku zakresów. Funkcja Partition jest używana jako pierwsza wyznaczane te zakresy, a następnie funkcja SQL Count zlicza zamówień w każdym zakresie. W tym przykładzie argumenty funkcji Partitionstart = 0, Zatrzymaj = 500, Interwał = 50. Pierwszy zakres będzie zatem 0:49, i tak dalej aż do 500.

SELECT DISTINCTROW Partition([freight],0, 500, 50) AS Range,
Count(Orders.Freight) AS Count
FROM Orders
GROUP BY Partition([freight],0,500,50);
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×