Funkcja MyAnalytics dla administratorów usługi Office 365

Dodatek MyAnalytics oferuje statystyki, które pomagają zrozumieć, jak ludzie spędzają czas w pracy.

Jak uzyskać dodatek MyAnalytics

Dodatek MyAnalytics jest dostępny w następujących planach:

Dodatek MyAnalytics możesz także zakupić, jeśli masz jeden z następujących planów:

 • Office 365 Enterprise E1 lub E3

 • Office 365 Education lub E3

Dodatek MyAnalytics będzie dostępny dla licencjonowanych użytkowników* natychmiast po dokonaniu zakupu planu lub dodatku. Ponieważ zbieranie danych wymaga pewnego czasu, statystyki zaczną pojawiać się dopiero po upływie około tygodnia.

Dodatek MyAnalytics współdziała z najnowszą lub bezpośrednio poprzednią wersją przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer lub Firefox albo najnowszą wersją przeglądarki Chrome lub Safari. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe pakietu Office.

* Do użytkownika musi być przypisana licencja programu SharePoint, aby mógł on uzyskać dostęp do wszystkich funkcji dodatku MyAnalytics.

Co należy zrobić po uzyskaniu dodatku MyAnalytics

Po zakupie planu E5 lub dodatku MyAnalytics musisz skonfigurować dodatek MyAnalytics dla organizacji. Zalecamy wykonanie następujących czynności:

Zapoznawanie się z treścią przewodnika dotyczącego ochrony prywatności dla dodatku MyAnalytics

Zdajemy sobie sprawę, że organizacje mają różne wymagania, jeśli chodzi o ochronę prywatności i wykorzystanie danych pracowników. Dodatek MyAnalytics wyposażono w różne opcje umożliwiające przystosowanie go do zasad organizacji lub przestrzeganych w niej kwestii prawnych dotyczących ochrony prywatności i wykorzystania danych pracowników. Aby poznać te opcje i mieć pewność, że skonfigurujesz dodatek MyAnalytics w odpowiedni sposób dla Twojej organizacji, zapoznaj się z treścią przewodnika dotyczącego ochrony prywatności dla osobistego pulpitu nawigacyjnego funkcji MyAnalytics i dodatku dla programu Outlook

Konfigurowanie ustawień użytkownika dodatku MyAnalytics

Za pomocą poniższych opcji możesz skonfigurować dodatek MyAnalytics dla każdego użytkownika w organizacji.

Aby zmienić poniższe zachowania domyślne dla dowolnego użytkownika, ustaw parametr PrivacyMode:

PrivacyMode

Licencjonowany użytkownik

Nielicencjonowany użytkownik

Opt-in

Jest to ustawienie domyślne.

 • Dane usługi Office 365 są używane do generowania zagregowanych informacji wyświetlanych licencjonowanym użytkownikom

 • Osobisty pulpit nawigacyjny jest dostępny

 • Użytkownik może się wyrejestrować za pośrednictwem menu Ustawienia funkcji

 • Dane usługi Office 365 są używane do generowania zagregowanych informacji wyświetlanych licencjonowanym użytkownikom

 • Użytkownik nie może się wyrejestrować Tylko administrator może wyrejestrować użytkownika

Opt-out

 • Dane usługi Office 365 nie są używane do generowania zagregowanych informacji wyświetlanych licencjonowanym użytkownikom

 • Osobisty pulpit nawigacyjny jest niedostępny

 • Użytkownik może się zarejestrować za pośrednictwem menu Ustawienia funkcji

 • Dane usługi Office 365 nie są używane do generowania zagregowanych informacji wyświetlanych licencjonowanym użytkownikom

Excluded

 • Dane usługi Office 365 nie są używane do generowania zagregowanych informacji wyświetlanych licencjonowanym użytkownikom

 • Pulpit nawigacyjny jest dostępny

 • Użytkownik nie może się zarejestrować za pośrednictwem menu Ustawienia funkcji

 • Dane usługi Office 365 nie są używane do generowania zagregowanych informacji wyświetlanych licencjonowanym użytkownikom

Uwagi : W przypadku korzystania z ustawień domyślnych:

 • Wszyscy użytkownicy w organizacji — bez względu na to, czy zostały im wydane licencje dodatku MyAnalytics — są zarejestrowani.

 • Dodatek MyAnalytics zostanie automatycznie włączony dla licencjonowanych użytkowników po przypisaniu do nich licencji. Jeśli chcesz, aby zamiast tego licencjonowani użytkownicy mieli możliwość rejestracji, musisz zmienić ustawienia domyślne.

Uruchamianie poleceń cmdlet w celu ustawienia lub pobrania ustawień użytkownika dodatku MyAnalytics przy użyciu programu PowerShell dla usługi Exchange Online

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu PowerShell dla usługi Exchange Online, zobacz Łączenie się z programem PowerShell dla usługi Exchange Online.

Parametr PrivacyMode ma trzy różne ustawienia: Excluded, Opted-in i Opted-out, jak opisano poniżej. Skonfiguruj ustawienia dodatku MyAnalytics dla użytkownika za pomocą następującego polecenia cmdlet:

Set-UserAnalyticsConfig –Identity <ciąg> [PrivacyMode <ciąg[]>]

Parametr

Wymagany

Opis

Wartość domyślna

Identity

Tak

Identyfikator bieżącego użytkownika przechowywany w usłudze Azure Active Directory (AAD)

-

PrivacyMode

Tak

 • Excluded. Dodatek MyAnalytics nie będzie używać danych bieżącego użytkownika do obliczania statystyk pochodnych dla innych użytkowników. Bieżący użytkownik nie będzie mógł zmienić tego ustawienia za pomocą menu Ustawienia funkcji w dodatku MyAnalytics, ale nadal będzie mógł zobaczyć spersonalizowane statystyki na swoich pulpitach nawigacyjnych w dodatku MyAnalytics.

 • Opt-out. Dodatek MyAnalytics nie będzie używać danych bieżącego użytkownika do obliczania statystyk pochodnych dla innych użytkowników. Bieżący użytkownik nie będzie widzieć statystyk w dodatku MyAnalytics, ale może zmienić to ustawienie za pomocą menu Ustawienia funkcji i wybrać opcję zarejestrowania się.

 • Opt-in. Dodatek MyAnalytics będzie używać danych bieżącego użytkownika do obliczania statystyk pochodnych dla innych użytkowników. Bieżący użytkownik będzie widzieć statystyki w dodatku MyAnalytics i może zmienić to ustawienie za pomocą menu Ustawienia funkcji, aby się wyrejestrować.

Opt-in

Pobierz ustawienia dodatku MyAnalytics dla użytkownika za pomocą następującego polecenia cmdlet:

Get-UserAnalyticsConfig –Identity <ciąg>

Parametr

Wymagany

Opis

Wartość domyślna

Identity

Tak

Identyfikator bieżącego użytkownika przechowywany w usłudze AAD

-

Sprawdzanie, czy umożliwiono dostęp do funkcji Office Graph

Dowiedz się, jak sprawdzić, czy umożliwiono dostęp do funkcji Office Graph.

Uwaga : Jeśli nie zezwolisz na dostęp do funkcji Office Graph, aplikacja Delve zostanie usunięta z obszaru Uruchamianie aplikacji usługi Office 365, a użytkownicy w organizacji nie będą mogli wyświetlać statystyk z dodatku MyAnalytics w aplikacji Delve.

Przypisywanie licencji dodatku MyAnalytics do użytkowników

Licencję dodatku MyAnalytics musisz przypisać do użytkowników, którzy powinni widzieć statystyki z dodatku MyAnalytics. Aby uzyskać informacje na temat tego, jak to zrobić, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm.

Jeśli nie chcesz, aby użytkownik widział statystyki z dodatku MyAnalytics, wystarczy anulować przypisanie licencji dodatku MyAnalytics dla użytkownika.

Sprawdzanie, czy jest zainstalowany dodatek MyAnalytics dla programu Outlook

Po dokonaniu zakupu jednego z planów E5 lub dodatków wymienionych na początku tego artykułu dodatek MyAnalytics dla programu Outlook jest automatycznie instalowany dla organizacji. Po przypisaniu użytkownikom licencji dodatek MyAnalytics dla programu Outlook pojawi się w używanych przez nich aplikacjach poczty programu Outlook automatycznie.

Aby sprawdzić, czy dodatek jest zainstalowany, zobacz Centrum administracyjne usługi Office 365 i dostępną w nim listę dodatków dla Twojej organizacji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator.

  Uwaga : Kafelek Administrator jest wyświetlany wyłącznie administratorom usługi Office 365.

 3. Kliknij link do nowego centrum administracyjnego wyświetlony na transparencie w górnej części strony.

  Uwaga : Aby wrócić do starego centrum administracyjnego, kliknij przycisk umożliwiający przejście do starej wersji centrum w prawym górnym rogu nowego centrum administracyjnego.

 4. W centrum administracyjnym w wersji Preview kliknij pozycję Menu > Ustawienia > Usługi i dodatki.

 5. Sprawdź, czy dodatek MyAnalytics znajduje się na liście zainstalowanych dodatków, które są wyświetlane na stronie.

Jeśli dodatek MyAnalytics dla programu Outlook nie jest zainstalowany, możesz zrobić to ręcznie, wykonując te instrukcje. Plik manifestu dodatku MyAnalytics można znaleźć tutaj.

Powitalne wiadomości e-mail dla użytkowników

Po przypisaniu użytkownikowi licencji dodatek MyAnalytics rozpocznie proces konfigurowania, zacznie gromadzić dane (przy użyciu kalendarza i poczty e-mail) dla tego użytkownika i opracowywać statystyki dotyczące tych danych.

Po ukończeniu konfigurowania dodatek MyAnalytics wyśle powitalną wiadomość e-mail do licencjonowanego użytkownika. Powitalna wiadomość e-mail zawiera podstawowe informacje o dodatku MyAnalytics, na przykład o tym, czym on jest i jak działa, a także udostępnia użytkownikowi pierwszy wgląd w niektóre z jego statystyk. Aby otrzymać powitalną wiadomość e-mail, użytkownik nie musi nic robić.

Użytkownicy, którym przypisano licencję na dodatek MyAnalytics, mogą zrezygnować z tego dodatku. Instrukcje dotyczące rezygnacji zostaną podane jako link w powitalnej wiadomości e-mail.

Jeśli użytkownik chce używać dodatku MyAnalytics, ale nie chce otrzymywać kolejnych wiadomości e-mail od produktu, może postąpić zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rezygnacji z komunikacji pocztą e-mail u dołu tego artykułu.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×