Funkcja Month

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 12, która odpowiada miesiącowi roku.

Składnia

Miesiąca ( Data )

Wymagana Dataargument jest dowolny wariant, wyrażenie numeryczne, wyrażenie tekstowe lub dowolną ich kombinacją może oznaczać daty. Jeśli Data zawiera wartość Null, zostanie zwrócona wartość Null .

Uwaga : Jeśli ustawienie właściwości Kalendarz jest gregoriański, zwrócona liczba całkowita reprezentuje gregoriański dnia tygodnia argumentowi data. Jeśli jest używany kalendarz Hidżry, zwrócona liczba całkowita reprezentuje Hidżry dnia tygodnia argumentowi data. Dat Hidżry liczba argumentów jest dowolne wyrażenie liczbowe, który może oznaczać daty i godziny od 1-1-100 (2 sierpnia 718) do 4 i 3-9666 r. (gregoriańskich 31 grudnia 9999).

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji miesiąc do pobierania wartości miesiąca z określonej daty. W środowisku programowania wyświetlania literał daty w formacie daty krótkiej przy użyciu ustawień regionalnych kodu.

Dim MyDate, MyMonth
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyMonth = Month(MyDate) ' MyMonth contains 2.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×