Funkcja Mid

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę znaków z ciągu.

Składnia

Mid ( ciąg, start [długość ] )

W składni funkcji fragment.tekstu występują następujące argumenty:

Argument

Opis

ciąg

Wymagane. wyrażenie tekstowe, z której są zwracane znaki. Jeśli ciąg zawiera wartość Null, zostanie zwrócona wartość Null .

Rozpoczynanie

Wymagane. Długie. Pozycja znaku w ciągu , od której rozpoczyna się część do pobrania. Jeśli Rozpoczęcie jest większa niż liczba znaków w ciągu, Mid zwraca ciąg o zerowej długości ("").

długość

Opcjonalnie. Wariant (Długa). Liczba znaków do zwrócenia. Pominięcie lub jeśli ma mniej niż długość znaków w polu Tekst (w tym znakiem na Rozpoczynanie), zwracane są wszystkie znaki od pozycji Uruchom do końca ciągu.


Uwagi

Aby określić liczbę znaków w argumencie ciąg, należy użyć funkcji Len.

Uwaga: Funkcja fragment.tekstu.b z bajt danych zawartych w ciągu, tak jak w językach zestaw znaków dwubajtowych. Zamiast określająca liczbę znaków, argumenty określają liczbę bajtów. Przykładowy kod, który używa fragment, zobacz w drugim przykładzie tego tematu.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W pierwszym przykładzie użyto funkcji Mid zwraca określoną liczbę znaków z ciągu.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

Drugi przykład również zwrócenie znaków z ciągu przy użyciu fragment i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika (MidMbcs). Różnica polega na tym że ciąg wejściowy jest ANSI i długość w bajtach.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×