Funkcja MacScript

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wykonuje skrypt języka AppleScript i zwraca wartość zwróconą przez skrypt (jeśli skrypt zwróci wartość).

Składnia

MacScript ( skrypt )

Argument skrypt jest wyrażeniem tekstowym. Wyrażenie może być serią poleceń języka AppleScript. Może też określać nazwę skryptu języka AppleScript lub pliku skryptu.

Spostrzeżenia

Skrypty o wielu wierszach można tworzyć, osadzając między wierszami znaki powrotu karetki (Chr(13)).

Przykład

W poniższym przykładzie funkcja MacScript została użyta do otwarcia okna dialogowego Wybierz plik, które jest standardowym oknem dialogowym do obsługi plików na komputerze Macintosh. Funkcja zwróci pełną ścieżkę dostępu do pliku wybranego przez użytkownika. W razie potrzeby specyfikacja ścieżki będzie poprzedzona typem pliku.

ThePath$ = Macscript("ChooseFile")

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×